Oplage:
5000 exemplaren

Verspreiding
Huis-aan-huis in Lemmer

Adverteren?
Tel: 0513 – 727 400
thelma @ mag-media.nl

Technische gegevens:
52 grams Verbeterd Newspress ISO 72
Weekend formaat 290×420 mm