Bij circa 20% van meetpunten op zand wordt nitraatnorm overschreden

13-02-2022 LEMMER – De concentratie van nitraat in ondiep grondwater is in zandgebieden in de periode 1997-2019 gemiddeld voor alle meetpunten met de helft gedaald tot minder dan 20 milligram per liter. Hoewel het gemiddelde ruim onder de Europese norm van 50 milligram per liter ligt kunnen individuele meetpunten wel boven deze norm uitkomen. In de zandregio hebben ongeveer 20% van de meetpunten onder landbouwgrond een nitraatconcentratie boven de Europese norm.

De jaargemiddelde nitraatconcentratie voor alle meetpunten in het grondwater tussen 5 en 15 meter diepte onder landbouwgrond in de zandregio was met 40 milligram per liter het hoogst in de periode 1989-1995. In de periode daarna is de nitraatconcentratie met de helft gedaald. Deze afname is waarschijnlijk het positieve effect van het afgenomen mestgebruik sinds het eind van de jaren tachtig.

In de klei- en veenregio zijn de nitraatconcentraties in het ondiepe grondwater minder dan 10 milligram per liter. Het verschil met de zandregio komt door de veel hogere afbraak van nitraat in het anaerobe grondwater in de organische stofrijke veen- en kleibodems.

In het grondwater tot 25 meter diepte in de zandregio is de nitraatconcentratie de laatste 10 jaar gemiddeld 7 milligram per liter. Dit is lager dan in het ondiepe grondwater. Ook in de klei- en veenregio zijn de concentraties lager in het diepe grondwater.