De raad vergadert op 28, 30 en 31 maart

25-03-2022 LEMMER – De raadsvergaderingen van 28 en 30 maart 2022 worden fysiek gehouden in het gemeentehuis in Joure. De agenda vindt u op dfm.bestuurlijkeinformatie.nl. Hier kunt u ook de vergadering live volgen.

Petear
Het Petear van donderdag 31 maart wordt ook fysiek gehouden in het gemeentehuis in Joure. Een Petear begint met een gesprek waarin de raadsleden over de agendapunten in gesprek gaan met betrokkenen. Zij kunnen hun standpunten delen met de raad. Daarna gaan de raadsleden met elkaar en met het college in gesprek over dezelfde agendapunten. Zijn er geen aanmeldingen van betrokkenen om deel te nemen aan de agendapunten van dit Petear, dan vervalt dit onderdeel van de agenda.

Meepraten
Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór maandag 31 maart 2022, 10.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest donderdag 31 maart na 13.00 uur of er deelnemers zijn. Op de website van de gemeenteraad vindt u per vergadering de agenda en de laatste stand van zaken. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot donderdag 31 maart, 12.00 uur. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

Op de website dfm.bestuurlijkeinformatie.nl vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Hier kunt u ook de vergaderingen live volgen.