Dode vogels in Fryslân

02-02-2022 JOURE – In Fryslân worden momenteel veel dode vogels gevonden. Waarschijnlijk zijn deze vogels getroffen door de vogelgriep. Raak de vogels niet aan, meld gevonden dode vogels en laat gebieden met watervogels met rust.

Meld dode vogels
Heeft u een dode, wilde (water)vogel gevonden? Raak de vogel(s) niet aan, maar meld ze bij het Friese milieu-alarmnummer: 058 – 2122422. Kijk voor meer informatie op: 
Vogelgriep in Fryslân – Veiligheidsregio Fryslân (veiligheidsregiofryslan.nl)(externe website)

Opruimen kadavers
De gezamenlijke overheden hebben besloten om alleen dode vogels op te ruimen op locaties waar veel publiek komt of als het de uitvoering van de taak van de terrein beherende organisatie belemmert. In gebieden waar veel vogels zitten is het advies niet opruimen, omdat het de vogels verstoort en verdere verspreiding van het vogelgriepvirus versterkt.

Taak Wetterskip Fryslân
Wij zijn verantwoordelijk voor het ruimen van kadavers wanneer het de waterkwaliteit (zorg  voor schoon water), waterkwantiteit (zorg voor voldoende water) of waterveiligheid (zorg voor droge voeten) raakt.