Extra tegemoetkoming voor woningeigenaren provincie Fryslân

30-03-2022 LEMMER – Woningeigenaren in Fryslân krijgen 50% extra tegemoetkoming op isolatiemaatregelen als zij hun woning verduurzamen. Provincie Fryslân stimuleert hiermee haar inwoners om isolerende maatregelen (spouw, gevel, vloer/bodem, dak, glas) te nemen volgens de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren (ISDE) geldende voorwaarden. Hiervoor stelt de provincie in totaal 2,95 miljoen euro beschikbaar. De looptijd van deze Friese aanvulling geldt met terugwerkende kracht van 4 januari 2021 tot en met 31 december 2022, zo lang er budget is.

LET OP: als u vóór 31-12-2020 SEEH heeft aangevraagd dan is deze aanvulling niet op u van toepassing. U valt dan onder de regeling die tot 31-12-2020 van toepassing was en waarop 1/3e extra tegemoetkoming van toepassing is.

Aanvraagproces
U dient bij RVO een aanvraag in voor de ISDE. Zodra RVO een positief besluit heeft genomen op uw aanvraag zal RVO de Friese aanvrager per mail benaderen of deze in aanmerking wil komen voor de Friese tegemoetkoming. De aanvrager geeft vervolgens toestemming aan RVO voor het verstrekken van de benodigde informatie aan de provincie Fryslân. RVO betaalt het ISDE subsidiebedrag uit aan de woningeigenaar. Als de aanvrager toestemming heeft gegeven, vult de provincie Fryslân dit bedrag voor de Friese woningeigenaren aan met  50% van het door de RVO verstrekte subsidiebedrag. LET OP: deze aanvulling geldt alleen voor de isolatiemaatregelen! Als u voor het nemen van isolerende maatregelen bijvoorbeeld 1000 euro ISDE subsidie ontvangt van RVO dan krijgt u vanuit Fryslân nog eens 500 euro. Dit zolang er budget hiervoor is. U krijgt dus twee keer een bedrag uitgekeerd, van RVO en van de provincie Fryslân. Dit gebeurt op twee verschillende momenten.

U komt in aanmerking voor de Friese financiële aanvulling als u na 4 januari 2021 van de RVO een subsidie verstrekt heeft gekregen op grond van de ISDE voor tenminste 1 energiebesparende maatregel (spouw, gevel, vloer/bodem, dak, glas). Bij een combinatie van twee maatregelen, bijvoorbeeld een warmtepomp en spouwmuurisolatie krijgt u alleen een tegemoetkoming voor de isolatiemaatregel.

Woningeigenaren
Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren (ISDE) | RVO.nl | Rijksdienst

VvE
De regeling kunt u hier vinden. Het plafond van de regeling kunt u hier vinden. Het plafond is op 1 juli 2021 aangepast en kunt u hier vinden.