Extra uitgave openbaar vervoer door hoge brandstofkosten

27-04-2022 LEMMER – Stijgende brandstof- en energiekosten zorgen ervoor dat de provincie Fryslân over 2021 2,2 miljoen euro extra kwijt is aan het bus- en treinvervoer. De concessies met de vervoerders voorzien er volgens landelijke regelgeving in dat bij dergelijke prijsstijgingen de dienstregeling in stand blijft en dat de provincie als concessieverlener de extra kosten draagt. Gedeputeerde Staten melden deze tegenvaller vandaag aan Provinciale Staten.

Aan het bereikbaar houden van Friese dorpen en steden via het openbaar vervoer was de provincie in 2021 al 52 miljoen euro kwijt. In de provinciale boekhouding was rekening gehouden met een eventuele tegenvaller van 1,4 miljoen euro. Nu dit bedrag hoger uitpakt, is er nog eens 800.000 euro uit de provinciale reserve nodig. Over 2022 is waarschijnlijk eveneens een tegenvaller te verwachten, al hangt dit van de ontwikkelingen dit jaar af.

De extra bijdrage is opgenomen in een inventarisatie van de gevolgen van de Oekraïneoorlog voor de provinciale activiteiten. Voor de oorlog stegen prijzen van brandstof, energie en grondstoffen ook al. De kosten voor het openbaar vervoer maken dit duidelijk. Het conflict in Oost-Europa heeft dit effect versterkt.

Bij de inventarisatie is gekeken wat de prijsstijgingen van het afgelopen jaar voor gevolgen hebben voor de zestig resultaten uit het Bestuursakkoord van de provincie. Op dit moment heeft dit voor de helft van de beleidsvoornemens geen gevolgen. Voor vijf resultaten zijn er effecten te zien. Voor de rest zijn die te verwachten.

Bouwprojecten
De gevolgen zullen vooral optreden bij bouw- en onderhoudsprojecten. Aannemers waarschuwen voor kostenstijgingen. De komende weken verwacht de provincie hier meer duidelijkheid over te krijgen. Het is geen automatisme dat stijgende prijzen leiden tot extra uitgaven van de provincie. Het temporiseren van projecten kan ook een keuze zijn.

Tot de nu al concrete gevolgen voor de provinciale resultaten behoren naast de extra bijdrage voor het openbaar vervoer het stimuleren van schone energieopwekking door particulieren, het eerder opleveren van een digitaal loket hiervoor, het stimuleren om nieuwe exportmarkten te vinden en het nagaan of het realiseren van flexibele huisvesting ook voor Oekraïense vluchtelingen mogelijk is.

Huisvesting
Er is eveneens gekeken naar de gevolgen voor activiteiten die niet in het Bestuursakkoord staan. De provincie heeft gebouwen die ze niet gebruikt aangeboden aan gemeenten om Oekraïners te huisvesten. Ze is extra alert op de cyberveiligheid van de systemen.