Friesland mag een drempel van 20% eigen risico hanteren bij ganzenschade

05-05-2022 LEMMER – De provincie Friesland mag een drempel van 20% eigen risico hanteren bij boeren die in percelen die buiten foerageergebieden vallen melding maken van schade door ganzen. Dat heeft de Raad van State woensdag 4 mei bepaald in een zaak die de boeren hadden aangespannen. Daarmee blijft het oordeel in een tussenuitspraak die vorig jaar juni werd gedaan in stand. 

Zes Friese veehouders maakten bij de Raad van State bezwaar tegen percentage voor eigen risico dat het provinciebestuur hanteert. De rechter oordeelt dat de boeren in de bezwaarprocedure bij de provincie onvoldoende hebben aangetoond dat ze door het besluit onevenredig zwaar worden getroffen.

In maart 2020 oordeelde de rechtbank Noord-Nederland wel dat het Friese college van Gedeputeerde Staten niet goed heeft  onderbouwd waarom in het algemeen een eigen risico van 20% passend is.