Gezocht in Fryslân – het Talent van Morgen

16-03-2022 LEMMER – Er heerst nog steeds krapte op de Friese arbeidsmarkt. De vraag naar personeel overtreft het aanbod. De periode na september 2021 laat zien dat de vraag naar arbeidskrachten in 2021 explosief is gestegen. Fryslân telde in het 4e kwartaal van 2021 10.800 vacatures, tegenover 5.900 vacatures in het 4e kwartaal van 2020.  Dit maakt dat de krapte op de Friese arbeidsmarkt momenteel hoger is dan voor corona. Het Innovatiepact Fryslân (IPF) start dit jaar met het project ‘Talent van Morgen’ dat meer werknemers moet interesseren voor een baan in Fryslân en Noord-Nederland.

Collectiviteit bedrijven is de sleutel
Gemiddeld was maar liefst 55% van de in de afgelopen 12 maanden ontstane vacatures volgens werkgevers moeilijk vervulbaar. Dit aandeel is in bijvoorbeeld de bouw, industrie, ICT en Zorg nog veel groter. Volgens werkgevers is het dieptepunt nog niet bereikt. Zes van de tien werkgevers verwachten komend jaar nog meer wervingsproblemen op elk niveau in hun organisatie.

Programmamanager Sjouke Tjalsma: Er wordt wel eens gezegd: “Alleen ga je sneller, samen kom je verder.”  Dat geldt ook voor Talent van Morgen. Door onze ambitieuze bedrijven als collectief zichtbaar te maken worden we aantrekkelijker voor talent. Talent dat er al is – soms verborgen – binnen organisaties maar ook talent van buiten de provincie. Een interessante loopbaan organiseren via meerdere bedrijven op basis van vertrouwen tussen die organisaties. Dit realiseren voor talent en bedrijf, dat zich hierdoor bindt aan de regio en kan ontplooien als mens, nu en in de toekomst, dat is mijn droom.

Over Talent van Morgen
Talent van Morgen moet ervoor zorgen dat de Friese werkgevers meer zichtbaar worden in de regionale propositie van Fryslân: schoon, gezond en gelukkig. Het programma richt zich op werknemers en werkgevers die deze uitdaging herkennen en hun bijdrage willen leveren. Onderdeel is een gezamenlijk platform waar het Friese bedrijfsleven als collectief zichtbaar is en daarmee een professioneel, verbindend en groeiend netwerk vormen. De startfase van het ‘Talent van Morgen’ wordt met een subsidie van €593.130 gefinancierd door de provincie Fryslân.

Over het IPF
Innovatiepact Fryslân (IPF) is het economische samenwerkingsverband van Fryslân. Het IPF is in 2016 opgezet en sindsdien groeiende. Inmiddels lopen er meerdere programma’s bij het IPF, waaronder Ynbusiness, Toerisme Alliantie Fryslân, Founded in Friesland en Vitale Logiesaccommodaties. De Provincie Fryslan is actief partner van het IPF. Meer informatie: Innovatiepact Fryslân