IMF-subsidie voor 15 projecten in Zuidwest-Fryslân

20-04-2022 LEMMER – Vanuit het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt provincie Fryslân subsidie aan 15 initiatieven in de regio Zuidwest-Fryslân. Het gaat om projecten uit de eerste subsidieronde van 2022. De initiatieven komen allemaal uit de mienskip en zorgen samen voor een investering van bijna 245.000 euro in de leefbaarheid van Zuidwest-Fryslân.

De Lange Hoek Elahuizen
Eén van de projecten uit de eerste openstellingsperiode betreft het opknappen van recreatieterrein De Lange Hoek, in Elahuizen. Aanleiding hiervoor is de slechte staat waarin het terrein zich al lange tijd bevindt. Zowel het strand als de aanwezige trailerhelling zijn sterk gedateerd en toe aan groot onderhoud. Een werkgroep heeft het op zich genomen om een verbeterplan te schrijven en te realiseren, met als doel om van De Lange Hoek weer een veilige en toegankelijke plek te maken, voor inwoners, recreanten en hulpdiensten. Het plan bestaat onder andere uit het vervangen van de trailerhelling, de herinrichting van het strand, het aanbrengen van visplaatsen en het verbeteren van de parkeermogelijkheden. Vanuit het Iepen Mienskipsfûns heeft het project een bijdrage van 35.000 euro ontvangen.

Tweede subsidieronde IMF
Initiatiefnemers kunnen van 11 april tot 12 mei IMF-subsidie aanvragen voor de tweede openstelling van dit jaar. De belangrijkste voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijk, dorp of stad. De projectadviseurs van Streekwurk zijn beschikbaar voor het begeleiden en adviseren van de initiatiefnemers bij het aanvragen van subsidie voor hun project. Kijk voor meer informatie en inspirerende projecten op www.streekwurk.frl/imf.

Gehonoreerde IMF-projecten 1e tender 2022 – regio Zuidwest-Fryslân

ProjectAanvragerTotale project-kostenOntvangen subsidiebedrag 

Wommels Beweegt

Het hoofddoel van dit project is om de leefbaarheid in Wommels en omstreken te vergroten. Dit wil de stichting bereiken door een tweezijdige kaatsmuur, een multifunctionele sportkooi en jeu de boules banen aan te leggen in het centrum van Wommels. Deze faciliteiten nodigen mensen uit om meer te bewegen, te verbinden en elkaar te ontmoeten.
Stichting Kom nei Wommels € 190.856,-€ 75.000,-

Van gesloten schoolplein naar ontmoetingsplek

De initiatiefnemers van dit project geven gehoor aan de behoefte om de leefbaarheid in het dorp te vergroten. Het realiseren van een ecologisch verantwoord nieuw schoolplein zal uitnodigen tot meer bewegen, zal de creativiteit en nieuwsgierigheid activeren en zal de verbindende factor in het dorp zijn.
Stichting Ambion€ 50.969,-€ 20.387,76

Renovatie Lange Hoek Elahuizen

De Werkgroep “De Lange Hoek” heeft het initiatief genomen om de leefbaarheid en de gemeenschapszin voor de inwoners van Elahuizen te bevorderen door een recreatieterrein op te knappen en nieuw leven in te blazen. Door de verbeterde opzet krijgen ook de hulpdiensten goede toegang tot het meer, wat op dit moment niet het geval is.
Vereniging voor dorpsbelangen te Elahuizen e.o.€ 122.017,92 € 35.000,-

Instandhouden, beheren en exploiteren Van Donia Kerk, Makkum

De stichting heeft zich als doel gesteld om de Van Donia Kerk als cultureel historisch erfgoed te behouden voor de toekomst. Het exploiteren van de kerk is hier een onderdeel van en zal vorm krijgen door het organiseren van activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, muziek en debat. Om een en ander te kunnen realiseren zullen er aanpassingen worden gedaan aan onder andere het interieur, de entree, de keuken en het installatiewerk.
Stichting Van Donia € 89.361,-€ 35.000,-

Groene speelomgeving Lemmer

Enkele buurtbewoners hebben het initiatief genomen om van de huidige speeltuin die weinig aantrekkelijk en uitdagend is, een uitdagende speelomgeving te maken. Natuurlijk spelen staat centraal waarbij alle leeftijdscategorieën geprikkeld worden om actief te spelen en te bewegen. Bij de te realiseren speelomgeving is er aandacht voor de biodiversiteit.
Stichting Beweeg & Beleef Lemmer € 97.765,40€ 24.612,24

Duurzame verlichting hoofdveld

In het kader van de verduurzaming en het toekomstbestendig maken van de vereniging, heeft Voetbalvereniging Top ‘63 een plan ingediend voor de vervanging van de verlichtingsarmaturen om het hoofdveld.
VV TOP 63 Oppenhuizen€ 21.317,10€ 5.900,-

De Staverse Jol, Workum

Het behoud van de Staverse jollen en de ‘jonge vissers onder zeil’, heeft als doel om jongeren te enthousiasmeren voor het zeilen, vissen en onderhouden van houten vissersboten.
De Staverse Jol€ 29.931,-€ 7.000,-

Kunstfestival Makkum Art

In het weekend van 4, 5 en 6 juni 2022, organiseert Stichting “Makkum Art” een kunstfestival in en rond het centrum van Makkum. 
Stichting Makkum Art€ 26.400,-€ 3.500,-

Bezoekersplaats Landmark Fyftjin en Fierder

Het aanbrengen van een aangename en veilige bezoekersplek bij het kunstwerk langs de Trekdyk, in de vorm van een bankje, een cortenstaal paneel en een fietsenrek.
Dorpsbelang Tjerkwerd e.o.€ 21.840,-€ 8.725,-

LED-verlichting voetbalveld

In het kader van de verduurzaming en het toekomstbestendig maken van de vereniging heeft v.v. QVC Stavoren een plan ingediend voor de vervanging van de verlichtingsarmaturen om het hoofdveld.
QVC Stavoren€ 52.410,09€ 10.000,-

Een bloeiende dorpstuin

Het aanplanten van vaste inheemse bloemen rondom het bijenhotel. Daarmee wordt de dorpstuin aantrekkelijker voor bezoekers en voor de aanwezige bijen.
De Griene Poarte Warns€ 9.897,20€ 3.958,88

Voetbalvereniging Oudehaske

Toekomstgericht verduurzamen van Voetbalvereniging Oudehaske.
Voetbalvereniging Oudehaske (V.V.O.)€ 15.522,02€ 6.208,-

Gezondheidsmarkt Bloeizone Wolwêze

In april 2022 organiseert Wolwêze een gezondheidsmarkt in Sint Nyk. De markt staat in het teken van het bevorderen van de gezondheid van de inwoners van Sint Nicolaasga en omstreken. Verder worden er lokale initiatieven gepromoot en biedt de markt de gelegenheid aan inwoners om elkaar te ontmoeten.
Stichting Maeykehiem€ 11.628,-€ 4.600,-

Skûtsjesilen foar de Jongerein

Het doel van dit project is om jongeren te laten kennismaken met het skûtsjesilen. In het verlengde hiervan hoopt de organisatie toekomstige bemanning te werven voor de skûtsjes. Met het project wordt tevens ingezet op het behoud van Fries erfgoed en cultuur.
Brandt de Vries€ 8.782,13€ 3.512,85

Padverlichting doopsgezinde kerk/podium Gorter, Balk

Het veiliger maken van de toegang van het gebouw, door het aanbrengen van verlichting.
Podium Gorter€ 3.160,-€ 1.250,-