Marrekrite Húskes

25-04-2022 LEMMER – De afgelopen jaren had de Marrekrite als pilot op een drietal locaties een Húske liggen: Drijvende vuilwaterstations met een toilet als extra voorziening. De Húskes worden erg gewaardeerd door watersporters.

Qua techniek blijken de Húskes wel wat kwetsbaar te zijn, waardoor we nog wel eens te maken hadden met storingen. Erg vervelend voor de gebruikers, maar van deze ervaringen proberen we te leren. Met onder andere Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân werken de Marrekrite aan een toekomstbestendig plan voor de Húskes. Ze gaan waarschijnlijk de komende jaren naar een iets andere opzet en willen daarnaast graag meer Húskes.

De drie huidige Húskes liggen momenteel nog voor onderhoud en wat technische aanpassingen op de wal. De marrekrite streeft ernaar de Húskes voor de zomer op hun plek te hebben. Ook verwijzen zij u graag naar de overige vuilwaterinnamepunten in de provincie. Deze vindt u onder andere in de Watersport app en de watersportkaart Fryslân.