Meer geld voor iepenloftspullen

02-04-2022 LEMMER – De iepenloftspullen in Fryslân kunnen vanaf vandaag een hogere subsidie aanvragen dan voorheen. De provincie Fryslân verhoogde het beschikbare totaalbedrag van 50.000,- naar 100.000,- euro. Daardoor kan elk iepenloftspul aanspraak maken op maximaal 10.000,- euro. Voorheen was dit 5.000,- euro. Vanaf 29 maart kunnen zij hun aanvraag weer indienen.

Met het van kracht worden van het nieuwe cultuurbeleid van de provincie, zoals vastgelegd in de nota Nij Poadium, ging eind 2020 de subsidie voor iepenloftspullen omhoog. Die verhoging was nodig omdat de kosten voor het houden van een voorstelling de afgelopen jaren steeds hoger werden. Vorig jaar is er echter geen subsidie verstrekt omdat er door de coronapandemie geen voorstellingen plaatsvonden. Dit jaar staan er wel weer iepenloftspullen op de agenda.

Dit jaar extra budget
Naast de verdubbeling van het beschikbare subsidiebedrag is er dit jaar nóg 52.000,- euro extra beschikbaar. Dat geld bleef liggen omdat er vorig jaar geen subsidie verleend is. In het jaar van Arcadia maakt dit extra budget het mogelijk dat er dit jaar meer iepenloftspullen plaats zullen vinden dan normaal.

Het Iepenloftspul is een typisch Fries evenement en daarmee bepalend voor de Friese cultuur. De diverse iepenloftspullen in de provincie trekken dan ook elke keer veel publiek. Cultuurgedeputeerde Sietske Poepjes vindt ze daarom zeer waardevol: “De Fryske keunst en kultuer stiet heech op ús aginda en wy wolle dat it foar elkenien tagonklik is. It iepenloftspul is dêr in goed foarbyld fan. Boppedat draacht dizze amateurkeunst by oan de leefberens en it lok yn de mienskip.”