Onderzoek naar fokdoel en geschikte runderrassen voor kringlooplandbouw

20-02-2022 LEMMER – Binnen het onderzoeksproject DubbelDoel Natuurlijk gaan wetenschappers op zoek naar geschikte runderrassen en het na te streven fok doel binnen een natuur inclusieve kringlooplandbouw. Het onderzoek wordt gedaan met natuur inclusieve melkveehouders met verschillende runderrassen en uit alle regio’s van Nederland.

In een onderzoek uit 2020 zijn al meerdere veehouders geïnterviewd van Nederlandse dubbeldoelrassen als het Brandrode rund, Fries Hollands vee en Roodbont Friesvee, Groninger Blaarkop, Lakenvelder en MRIJ. In de eerste fase van het nieuwe onderzoek wordt gekeken waar in Nederland en op welk type bedrijven de Nederlandse dubbeldoelrassen voorkomen. Hiervoor worden bestaande gegevens uit verschillende nationale databases geanalyseerd.

In de tweede fase van het onderzoek wordt dieper ingegaan op de onderliggende verbanden tussen kenmerken en prestaties van de koeien, de bedrijfsvoering en bedrijfskarakteristieken en bedrijfsdoelen gericht op de biodiversiteit, circulariteit en omgeving. Diergezondheidsaspecten, zoals veeartskosten, uitval, klauw- en uiergezondheid worden vergeleken met productieniveau en efficiëntie van de bedrijfsvoering.

Tijdens discussie- en studiemiddagen zal met veehouders worden gesproken over fokdoelen in het licht van de ontwikkeling naar natuurinclusieve kringlooplandbouw.