Provincie heeft voornemen om bruggen A7 deels aan BAM/Van Oord te gunnen

13-03-2022 LEMMER – Het vervangen van de bruggen in de A7 bij Kornwerderzand was gepland om in 2025 klaar te zijn. Door de vertraging op het Rijksproject Versterking Afsluitdijk staat deze planning onder druk. Daarom zoekt de provincie de samenwerking met Rijkswaterstaat en de aannemerscombinatie BAM/Van Oord. Resultaat van deze samenwerking kan betekenen dat delen van het werk een-op-een aan BAM/Van Oord gegund worden.

In de oorspronkelijke planning zou de vervanging van de bruggen starten nadat het project Versterking Afsluitdijk klaar was. Door de opgelopen vertraging lukt dat niet meer. De bruggen zijn echter aan vervanging toe. De storingen zullen toenemen en de hinder en fileproblematiek op de dijk ook. Provincie en Rijkswaterstaat vinden dat niet acceptabel en denken dat samenwerking dit probleem voorkomt.

Onderdeel van deze samenwerking zal zijn dat de provincie delen die raakvlak hebben met het Afsluitdijkproject een-op-een zal gunnen aan de aannemerscombinatie BAM/Van Oord. Deze aannemerscombinatie is nu actief op de dijk. Door deze raakvlakken tussen het Rijksproject en de vervanging van de bruggen is het technisch niet mogelijk om deze delen bij een andere aannemer te beleggen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om verkeersmaatregelen, de bouwkuipen en het wegenwerk. Delen die geen of nauwelijks raakvlakken hebben, worden Europees aanbesteed.

Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder: “We willen de vaart erin houden met de vervanging van de bruggen, die einde levensduur zijn. Daarom moeten we de kansen pakken die er zijn.”