Regioteam Fryslân dringt aan op bevorderen waterrecreatie bij gemeenteraadsverkiezingen

05-02-2022 LEMMER – Regioteam Fryslân dringt aan op bevorderen waterrecreatie bij gemeenteraadsverkiezingen. Historische vaarwegen toegankelijk maken voor kanöers, meer oplaadpunten voor elektrische sloepen creëren en inzamelstations van vuilwater goed bereikbaar maken. Het is een greep uit de suggesties die Regioteam Fryslân doet aan politieke partijen in Friesland om op te nemen in hun programma richting de gemeenteraadsverkiezingen. 

Sporten en recreëren op het water is goed voor lichaam en geest. Dat geldt voor de inwoners van een gemeente én voor haar toeristen.

Denk je aan Friesland, dan denk je aan water. Deze provincie nóg aantrekkelijker maken voor waterrecreanten, dat is wat Regioteam Fryslân van het Watersportverbond graag wil. Waarom? Omdat het op veel fronten goed is voor de samenleving. Sporten en recreëren op het water is goed voor lichaam en geest. Dat geldt voor de inwoners van een gemeente én voor haar toeristen. Ook de lokale economie vaart er wel bij. Een nóg aantrekkelijker gebied om te recreëren op het water zal immers meer toeristen trekken. Uiteindelijk bloeit de hele gemeente ervan op. 

Visie ontwikkelen
Regioteam Fryslân deelt haar visie met alle Friese politieke partijen. Hiermee wil zij de partijen helpen om een eigen standpunt in te nemen. De belangrijkste punten waarvoor het Regioteam aandacht vraagt zijn: 

  • Historische vaarwegen toegankelijk houden of maken voor suppen, roeien, kanoën en (elektrisch) sloepvaren.
  • Inzamelstations van vuilwater op jachthavens goed bereikbaar en goed functionerend maken. Denk aan het succesvolle voorbeeld van het innamestation Houkesloot in Sneek.
  • Inzetten op duurzaamheid: meer oplaadpunten creëren voor elektrische passantboten en gebruik van ‘blauwe’ diesel stimuleren. Dit is een brandstof die minder CO2 uitstoot dan ‘gewone’ diesel.
  • Meer afmeer- en aanlegplaatsen creëren voor suppen, roeien, kanoën en (elektrisch) sloepvaren.  

Hulp bij uitvoering
Regioteam Fryslân laat het niet bij een algemene oproep alleen. Zij vergezelt haar oproep aan de politieke partijen van een uitgebreide notitie. Hierin staat waarop het regioteam haar suggesties baseert en hoe gemeenten deze kunnen aanpakken. Hebben gemeenteraadsleden nog vragen? Dan kunnen zij altijd aan de bel trekken bij het regioteam.