Stemmen op beste plan voor de Friese taal

27-04-2022 LEMMER – Met welk idee krijgt de Friese taal de beste toekomst? Dat bepalen de inwoners van Fryslân zelf door hun stem uit te brengen. Op stimfanfryslân.frl kunnen zij kiezen uit de beschikbare ideeën. De ideeën zijn nu eens niet afkomstig van beleidmakers, maar bedacht door inwoners zelf. De indieners van de drie ideeën met de meeste stemmen, krijgen geld om hun idee uit te voeren. Stemmen kan tot en met 7 mei.

De uitvraag over het Fries maakt deel uit van de eerste proef rond het platform Stim fan Fryslân. Dit tweetalige platform voor digitale raadpleging werd vorige maand in de statenzaal gelanceerd. Het platform kwam tot stand nadat in 2019 in de Friese Provinciale Staten een motie voor een digitaal raadplegingssysteem te introduceren, breed werd gesteund. Commissaris van de Koning: “It belûken fan ús ynwenners by wat de Fryske oerheden dogge giet foar ús dan fierder as in oprop yn ferkiezingstiid om te stimmen.”

Deze proef duurt tot de zomer van dit jaar. In die periode kan het platform ook worden ingezet om inwoners te raadplegen over andere onderwerpen en thema’s. De ook aan de proef deelnemende gemeenten Leeuwarden, Noardeast-Fryslân, Dantumadiel en Heerenveen zijn bezig met het (verder) ontwikkelen van platforms voor de eigen inwoners.

Toelichting proces toekomst van het Fries
Na de lancering op 9 maart konden inwoners tot en met 9 april ideeën online zetten. In de nu aangebroken stemfase kunnen Friezen eenvoudig digitaal hun stem uitbrengen op het idee dat hun voorkeur heeft. De indieners van de drie winnende ideeën kunnen tot 15.000 euro ontvangen om hun idee nog dit jaar uit te voeren.

De ideeën waarop nu gestemd kan worden dragen allen bij aan een meer zichtbare, een meer vanzelfsprekend plek van de Friese taal in de eigen omgeving: het Fries als één van dé Europese talen. Gedeputeerde Sietske Poepjes: “It is echt prachtich om te sjen dat der by dizze proef sa’n protte entûsjaste Friezen mei moaie ideeën kommen binne om it Frysk sels takomst te jaan. Uteinlik komt it der op del hoe’t minsken yn harren eigen fermidden wol of net mei harren eigen taal oan ’e gong gean wolle.”De stemming is geheim. Na 7 mei wordt bekend gemaakt welke drie ideeën de meeste stemmen kregen en door de indiender daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden.

Stemmen kan tot en met zaterdag 7 mei op Stimfanfryslan.frl