Subsidie voor infraprojecten Fryslân

27-03-2022 LEMMER – Gedeputeerde Staten stemden vandaag in met een verdeling van ruim 5 miljoen euro Rijkssubsidie over tien infraprojecten in Fryslân. Het grootste deel van dit bedrag gaat naar de aanleg van een fietstunnel bij Marsum (N383), een fietstunnel bij Bolsward-West (N353) en een ongelijkvloerse kruising bij Burgwerd (N359).

De provincie heeft deze subsidie aangevraagd voor verschillende infraprojecten in Fryslân. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een totaalbedrag van ruim 5 miljoen euro vastgesteld voor provinciale wegen. Dit als onderdeel van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) om de verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren. 

“Het zijn allemaal projecten waarmee we de verkeersveiligheid in Fryslân nog weer verder verbeteren. Aan dat doel, veiligheid voor de weggebruiker, wordt door de provincie permanent gewerkt”, zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder.

De verdeling

Gedeputeerde Staten stemden in met de volgende verdeling:  

  • Rottevalle (N369) € 254.850,-
  • Marsum (N383) € 1.205.000,-
  • Vijversburg (N355) € 150.150,-
  • Twijzel – Quatrebras (N355) € 256.500,- 
  • Bolsward – De Marne (N359) € 1.000.000,-  
  • Wolvega – Slijkenburg (N351) € 190.500,-
  • Snitserdyk (N354) € 381.000,-
  • Tunnel Burgwerd (N354) € 1.000.000,-
  • Skieding (N358) € 386.000,-
  • Uterwei (N358) € 200.000,-

Ook gemeenten konden deze subsidie aanvragen. De Fryske gemeenten hebben gezamenlijk ruim 5,2 miljoen euro toegekend gekregen. Het totaal aan subsidie voor Fryslân komt uit op meer dan 10 miljoen euro. In de zomer van 2022 wordt een vervolg op deze subsidieregeling verwacht.