Subsidiekalender plattelandsontwikkeling 2022 bekend

23-02-2022 LEMMER – Boeren kunnen zich nu al voorbereiden op hun subsidieaanvraag voor plattelandsontwikkeling voor het komende jaar. De kalender voor deze subsidies is sinds vandaag openbaar. De precieze data waarop aanvragen kunnen worden ingediend worden later bekend gemaakt.

Net als voorgaande jaren voert de provincie Fryslân in 2022 het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) uit met subsidies. Daarna gaat op 1 januari 2023 de invulling van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van start met het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Het jaar 2022 is het laatste jaar van het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) van het GLB en ronden we af met zes subsidies. De inzet van Friese boeren en andere organisaties voor plattelandsontwikkeling draagt direct bij aan de brede welvaart in Fryslân. Daarnaast kunnen de subsidies in 2022 bijdragen aan de voorbereiding op het NSP.

POP3+ subsidiesAanvraagperiode SubsidiepercentageUiterste uitvoeringsdatumDoel
POP3+ LEADER Noardeast- en Noardwest-Fryslân17 mei 2021 t/m 15 december 202250%30 juni 2024Stimuleren van lokale leefbaarheidsprojecten in Noardeast en Noardwest Fryslân
POP3+ niet-productieve investeringen natuur- en waterdoelen 20223 januari 2022 t/m 3 februari 2022100%30 juni 2024Doorontwikkeling van het natuur Netwerk Nederland en de Kaderrichtlijn Waterdoelen in Fryslân
POP3+ proceskosten kavelruil 2023 januari 2022 t/m 3 februari 2022 100%30 juni 2024Faciliteren van kavelruilprocessen voor landbouw-, natuur- en waterdoelen 
POP3+ Fysieke investeringen voor verduurzaming van landbouw­bedrijven en waarborgen van waterkwaliteit april 2022 t/m oktober 2022 40%30 juni 2024Fysieke investeringen voor verduurzaming 
van landbouwbedrijven en waarborgen van waterkwaliteit 
POP3+ Klimaat en Kaderrichtlijn waterdoelen 2022 juni 2022 t/m september 2022100%31 december 2024Realisatie van de Kaderrichtlijn Waterdoelen 
POP3+ Agrarisch Natuur en Land­schap beheer 2023- 2028 september 2022 t/m oktober 2022 100%31 december 2028Inpassing van biodiversiteit, klimaat, water en land­schapswaarden in de agrarische bedrijfsvoering van de boeren in provincie Fryslän. Hiermee realiseren we de provinciale doelen voor biodiversiteit, landschap, klimaat en water conform het Natuurbeheerplan van de provincie. 
POP3+ Herstel Watergangen en Kaderrichtlijn Waterdoelen 202oktober 2022 t/m november 2022 100%30 juni 2024Realisatie van de Kaderrichtlijn Waterdoelen 

De Provincie Fryslän is van plan de in de kalender genoemde subsidies op de genoemde data open te stellen voor aanvragen. De exacte inhoud van de subsidies en de genoemde data zijn onder voorbehoud en nog afhankelijk van de provinciale besluitvorming. Deze kunnen daarom afwijken. Rond de openstellingsdatum zal de subsidieregeling worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad en op www.fryslan.frl/subsidies en www.snn.nl/ondernemers.