Subsidieregeling en gebiedscommissie voor schadepreventie wolf

24-03-2022 JOURE – Vanaf 12 april aanstaande kunnen dierhouders gebruik maken van een subsidie voor de aanschaf van preventiemaatregelen om schade door een wolf te voorkomen. Dat kan in het door Gedeputeerde Staten vastgestelde wolvengebied, waar de kans op wolvenactiviteiten het grootst is. Grofweg gaat het om het gebied tussen de A7, de A32 en de grens met Drenthe. GS stelt hiervoor 200.000 euro beschikbaar.

De subsidie is bedoeld voor de aanschaf van materiaal om schade aan landbouwdieren door de wolf te voorkomen. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van elektrische rasters. De regeling treedt op 12 april in werking. Dierhouders die vanaf 14 december 2021 preventieve maatregelen hebben aangeschaft, kunnen onder voorwaarden met terugwerkende kracht ook een aanvraag indienen. Daarnaast is in de subsidieregeling een ‘calamiteitenregeling’ opgenomen. Hierdoor kan een grondeigenaar die te maken krijgt met veel schade en net naast het vastgestelde gebied ligt, ook tijdelijk gebruik maken van de subsidieregeling. Er moet dan sprake zijn van drie aanvallen binnen zeven dagen, in één of twee aan elkaar grenzende gemeentes. Daarbij moeten één of meerdere dieren gedood zijn en door BIJ12 beoordeeld als ‘dood door wolf niet uit te sluiten’. Een aanvraag moet binnen twee weken na de derde aanval binnen zijn. 

Commissie
De Projectgroep Preventie Wolvenschade Fryslân wordt officieel omgevormd tot de Gebietskommisje Wolf (GW). Nu er een wolvengebied is aangewezen, gaat de commissie aan de slag met een schadepreventieplan voor dat gebied. In dat plan komen onder andere maatregelen te staan om schade door de wolf aan landbouwdieren zoals schapen te voorkomen. 
Ook wordt er in Fryslân een wolvenconsulent aangewezen die samenwerkt met de GW. Een wolvenconsulent kan houders van landbouwdieren kosteloos op maat adviseren en biedt hulp bij het aanvragen van een subsidie. Dit moet dierhouders helpen de preventieve maatregelen eenvoudiger in te passen in het bedrijf.

Wolf in Fryslân
In Fryslân is geen wolf gevestigd, maar de in Drenthe gevestigde wolf is ook in het zuidoosten van de provincie gezien. Daarom zet GS in op deze actiepunten en beantwoord daarmee aan de vraag van de Mienskip. In totaal kost het de provincie 344.000 euro tot en met 2024.