Uitbreiding lopende duurzaamheidsubsidies voor meer stimulans

02-04-2022 LEMMER – Om energiebesparing in Fryslân extra te stimuleren, kennen wij als provincie een aantal subsidieinstrumenten. Het gaat hier om een Friese aanvulling op isolatiemaatregelen en een subsidie aan het Nationaal Warmtefonds om daarmee de Friese inwoners een rentekorting aan te kunnen bieden. Besloten is om een aantal wijzigingen in deze instrumenten door te voeren. Zo zal er vanuit het Friese meer budget vrijgemaakt worden voor de aanvulling op het nationaal isolatieprogramma – De Friese plusregeling genaamd. Daarnaast breidt het Nationaal Warmtefonds uit door een aantal extra doelgroepen te bedienen. Dit om de particuliere verduurzaming meer perspectief te geven, zodat meer mensen tot actie overgaan.

Op 12 november 2021 heeft minister Ollongren het nationaal isolatieprogramma gepresenteerd. Voor dit programma werd op Prinsjesdag 514 miljoen euro gereserveerd. Het nationaal isolatieprogramma biedt mogelijkheden voor onder andere woningeigenaren om de woning beter te isoleren. De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (hierna: ISDE) en Subsidie energiebesparing eigen huis (hierna: SEEH) worden voortgezet en het subsidiepercentage is inmiddels verhoogd naar 30% voor maatregelen die na 1 januari 2022 zijn aangebracht.

Friese plusregeling op isolatie
De provincie heeft als uitgangspunt om Friese woningeigenaren en verenigingen 10% extra subsidie te verlenen. Nu de subsidie vanuit het Rijk wordt verhoogd, zal de provincie mee bewegen om aansluiting te houden bij dat uitgangspunt. Dat betekent concreet dat de aanvulling van de Friese plus wordt verlaagd van 1/2 naar 1/3 ten opzichte van het subsidiebedrag zoals door de RVO is vastgesteld. Deze aanpassing is van toepassing op energiebesparende maatregelen die na 1 januari 2022 zijn aangebracht. Nu het subsidieplafond van onze plusregeling ISDE dreigt te worden bereikt, is er tevens besloten het plafond van de plusregeling ISDE te verruimen. Dit gebeurt door € 250.000 extra vrij te maken en een deel uit het subsidieplafond van de plusregeling SEEH te halen. De plusregeling SEEH is nog open voor VvE’s, echter is hier in de praktijk minder vraag naar.

“Onze voorgenomen wijzigingen zijn door de actualiteit ingehaald. Neem de energiearmoede en prijsstijgingen, ze vragen om een passend antwoord. We hopen met de uitbreiding van onze duurzaamheidssubsidies hier aan bij te dragen.” Enerzjydeputearre Sietske Poepjes.

Nationaal Warmtefonds
In juli 2020 is door de Gedeputeerde Staten besloten om het Nationaal Warmtefonds een incidentele subsidie van 2.250.000 euro te verlenen voor de uitvoering van de Energiebespaarlening regionale variant Fryslân. Met de subsidie kan het Warmtefonds leningnemers een rentekorting aanbieden. Het Ministerie van BZK vindt dat er ook verantwoorde leenmogelijkheden beschikbaar moeten komen voor particuliere woningeigenaren die verduurzamingsmaatregelen voor de eigen woning niet of lastig kunnen financieren. Daardoor zal het Warmtefonds ook woningeigenaren met een leeftijd boven 75 jaar, met een bkr-codering of woningeigenaren met geen op beperkte leenruimte bedienen. Voor deze laatste groep is de Energiebespaarhypotheek in het leven geroepen. Met de provinciale subsidie aan het Warmtefonds kunnen ook deze groepen aanspraak maken op een rentekorting. Bovendien kunnen ook kleinere VvE’s een Energiebespaarlening aanvragen.

Meer informatie: Subsidiepagina Duurzame energie