Veel minder dieren omgekomen bij stalbranden in 2021

24-04-2022 LEMMER – Het aantal stalbranden is vorig jaar aanzienlijk gedaald. In 2021 kregen 35 Nederlandse agrarische bedrijven te maken met een stalbrand, tegenover 54 in 2020. In 2021 zijn er 6.915 dieren omgekomen bij een brand, in 2020 waren dat er nog 108.794. In 2021 kwamen, in tegenstelling tot eerdere jaren, geen kippen om bij stalbranden. Dat verklaart de sterke daling deels. De cijfers zijn terug te vinden in de Risicomonitor Stalbranden die het Verbond van Verzekeraars heeft gepubliceerd. 

Het relatief lage aantal slachtoffers is volgens het Verbond van Verzekeraars mede te danken aan meer preventie en een toegenomen bewustzijn bij de agrariërs. Verzekeraars hebben inmiddels allemaal de aangescherpte preventie-eisen, waaronder de SCIOS Scope voor elektra, omarmd. Gecombineerd met een toegenomen risicobewustzijn bij ondernemers, wordt dat zichtbaar in de cijfers. Verzekeraars merken in de dagelijkse praktijk dat ondernemers alert zijn. Bijvoorbeeld bij bedrijfsinspecties.

Het Verbond van Verzekeraars stelt samen met LTO Nederland, de ministeries van LNV en Binnenlandse Zaken, Brandweer Nederland en de Dierenbescherming het Actieplan Brandveilige Veestallen op. Daarnaast heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid vorig jaar het rapport Stalbranden in de veehouderij uitgebracht, waarin de raad een aantal verbeterpunten signaleert.  Een van de aanbevelingen is om te komen tot betere inzichten over de oorzaken van stalbranden.

De meest voorkomende oorzaken van de stalbranden blijven elektra en werkzaamheden, maar bij veel branden blijft de oorzaak onbekend. Daarom werken verzekeraars, samen met Brandweer Nederland en Stichting Salvage, aan een nog betere registratie van oorzaken en het brandverloop.