Wetterskip: Bevlogen weerman Piet Paulusma overleden

21-03-2022 LEMMER – Het bestuur, directie en medewerkers hebben bedroefd kennisgenomen van het overlijden van weerman Piet Paulusma. In hun werk kwamen ze Piet regelmatig tegen en maakten ze dankbaar gebruik van zijn kennis over het weer. Al in 1993 voorzag hij hen voor het eerst van een dagelijkse fax met zijn weersvoorspellingen.

Vooral als het begon te vriezen, werd Piet enthousiast. Vrijwel iedere winter zag hij wel kans op ijs; waarbij de wens misschien soms de vader was van de gedachte. Maar als de vorst dan echt toesloeg, kwamen we samen in het ijsoverleg. Daar bespraken we met Provincie Fryslân, Rijkswaterstaat, de Friesche IJsbond en Piet of het ‘Draaiboek Waterbeheer bij aanhoudende vorst’ (Draaiboek IJs) uit de kast kon. Dit was het sein dat alle betrokken partijen aan de slag gingen om de kans op ijspret in Fryslân zo groot mogelijk te maken. Piet was daarbij een belangrijke adviseur met zijn vorstverwachting. Hoe eerder de gemalen uit konden om de ijsaangroei te bevorderen, hoe liever.

Ook was Piet regelmatig bij hun te gast om vanaf verschillende locaties het weer te presenteren. Bijvoorbeeld vanuit het Woudagemaal in Lemmer, als dit moest bijspringen om het overtollige water in Fryslân af te voeren. Piet was dan een warm pleitbezorger van het Friese waterbeheer en liet heel Nederland daarmee kennismaken.

We verliezen een unieke, enthousiaste en warme persoonlijkheid die nauw betrokken was bij ons werk.

We zullen Piet missen en wensen zijn kinderen, familie, vrienden en collega’s veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.