Woon- en klimaatcrisis belangrijke politieke thema’s voor Friezen

05-03-2022 JOURE – Bijna de helft (46%) van de inwoners van Fryslân vindt ‘wonen en bouwen’ het belangrijkste vraagstuk in hun gemeente. Dit blijkt uit recent onderzoek onder Panel Fryslân, het representatieve burgerpanel van het FSP. Panelleden zien dat de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen onder druk staat, met name voor jongvolwassenen en starters. 

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen woensdag 16 maart is Panel Fryslân bevraagd over de lokale politiek en het gemeentebestuur. Daarnaast hebben de deelnemers aangegeven wat volgens hen de belangrijkste vraagstukken zijn die spelen in hun gemeente. Een groot deel geeft aan hun stem te gebruiken bij de gemeenteraadsverkiezingen om iets aan de problemen te doen.

Wonen belangrijkste vraagstuk
Gevraagd naar de belangrijkste vraagstukken die spelen in de gemeente, wordt ‘wonen en bouwen’ veruit het vaakst genoemd door de inwoners. Na wonen is ‘klimaat en energie’ het vaakst genoemde thema (34%). Hieronder vallen ook begrippen als ‘milieu’ en ‘duurzaamheid’. De top-3 wordt afgesloten met ‘zorg en sociaal beleid’, dat door ruim een kwart van de inwoners (27%) wordt genoemd. Grote deelonderwerpen hierbinnen zijn ouderenzorg, jeugdzorg, en armoedebeleid. 

Stemmen is een plicht
Ruim de helft van de inwoners van Fryslân (52%) is van mening dat stemmen een plicht is. Zij gaan (waarschijnlijk) ook stemmen in maart. Het uitoefenen van invloed is daarnaast een vaak genoemd argument om te gaan stemmen (45%). Niet betrokken voelen bij de lokale politiek is de vaakst genoemde reden voor niet-stemmen (32%), gevolgd door een gebrek aan vertrouwen in de lokale politiek (21%). 

Kwart volgt de lokale politiek intensief
Bijna een kwart van de inwoners van Fryslân (24%) volgt de politiek in de eigen gemeente intensief. Het grootste deel – bijna de helft (49%) – geeft aan dat zo nu en dan te doen. Het volgen van de lokale politiek neemt toe met het klimmen van de leeftijd. Van de jongvolwassenen (18-34 jaar) geeft één op de negen aan de lokale politiek intensief te volgen. Van de 65-plussers is dat vier op de tien. 

Vertrouwen in gemeente stabiel
In het algemeen stellen de inwoners van Fryslân meer vertrouwen in de lokale dan in de landelijke overheid. Waar het vertrouwen in de regering (4,6) en de Tweede Kamer (5,1) in de afgelopen maanden sterk is afgenomen, is het vertrouwen in de gemeente stabiel (6,5). Ongeveer een derde van de inwoners zegt (heel) tevreden te zijn over het bestuur van de gemeente en over de gemeenteraad.  

Een even grote groep neemt een middenpositie in (‘niet tevreden, niet ontevreden’); ongeveer één op de tien is uitgesproken ontevreden. Degenen die de lokale politiek intensief volgen zijn vaker tevreden over het bestuur van de gemeente (47%) en de gemeenteraad (42%) dan degenen die dat niet doen (resp. 33 en 32%).