Staat van Fryslân

24-12-2023 LEMMER – De provincie Fryslân heeft onlangs een nieuwe website ontwikkelt. Deze Staat van Fryslân (externe link) is specifiek gericht op het ontsluiten van data, informatie…

meer... Staat van Fryslân