FrieslandCampina gaat reorganiseren binnen dagverse zuivelproductie

19-03-2022 LEMMER – FrieslandCampina wil de productie en logistiek van dagverse zuivel in Rotterdam samenvoegen met de dagverse zuivelproductie in Maasdam en 2 melkpoedertorens in Leeuwarden te sluiten. Beide stappen passen in de geplande transitie naar een productportfolio met meer focus op zuivelproducten met toegevoegde waarde. Door de voorgenomen samenvoeging in Maasdam reduceert FrieslandCampina de CO2-uitstoot van de dagverse zuivelproductie met 30%.

De productielocaties maken deel uit van FrieslandCampina Food & Beverage. In Leeuwarden verdwijnen als gevolg van de voorgenomen sluiting van de melkpoedertorens 55 van de 750 arbeidsplaatsen en in Rotterdam komen 142 arbeidsplaatsen te vervallen. Tegelijkertijd ontstaan in Maasdam als gevolg van de samenvoeging circa 40 nieuwe arbeidsplaatsen bovenop de bestaande 267.

De medewerkers op de 3 locaties zijn geïnformeerd over het voornemen. Deze aanpassingen in het productienetwerk zullen leiden tot eenmalige kosten van ongeveer 45 miljoen euro. De sluiting van de 2 melkpoedertorens in Leeuwarden is voorzien per 1 mei. De locatie in Rotterdam sluit uiterlijk in december 2023. De medewerkers en vakbonden zijn geïnformeerd en de medezeggenschap is om advies gevraagd. FrieslandCampina past het sociaal plan toe en ondersteunt de betrokken medewerkers bij het vinden van een nieuwe baan.