Geef de grutto een thuis om groot te worden

11-03-2022 LEMMER – De grutto voelt zich thuis in een levendig landschap vol kruidenrijk grasland, met insecten en een gezond bodemleven. Elk jaar worden er in ons land te weinig grutto’s groot. Ook andere weidevogels zoals kievit, tureluur en scholekster gaat het niet voor de wind. Om ze te helpen overleven, is het belangrijk dat we ze goed beschermen. Voldoende rust, veiligheid en voedsel is een must. Wij weten wat ze nodig hebben. Op de belangrijkste broedlocaties nemen we daarom speciale maatregelen. Help ook mee een veilige kraamkamer voor de grutto in te richten!

Sinds 1970 zijn we 75% van alle Nederlandse grutto’s kwijtgeraakt. De voortplanting is te laag en ze krijgen hun kuikens niet groot. Door menselijk ingrijpen staat de biodiversiteit onder druk. Het ecosysteem van bodemleven, flora, insecten en vogels is in onbalans. 85% van alle grutto’s broedt in Nederland en meer dan 60% in het Noorden. Zonder extra bescherming verdwijnt onze nationale vogel en ook de bûnte greide.

We doen het samen!
It Fryske Gea bundelt haar krachten met Het Groninger Landschap en Landschap Noord-Holland. Met de campagne ‘Geef de grutto een thuis om groot te worden’ vragen we extra aandacht voor de grutto en onze weidevogelgebieden. In de campagne is de grutto boegbeeld: als de grutto kan overleven, kunnen andere weidevogels dat ook. Samen met andere natuurbeheerders, collectieven en boeren dragen we de verantwoordelijkheid voor het thuis van de grutto bij ons in de provincie.

Help mee en word beschermer