Nog geen zicht op regionaal afschalen van ophokplicht

31-01-2022 LEMMER – Het regionaal instellen van een ophokplicht zou de financiële schade voor de pluimveehouders van vrije-uitloopkippen in dat gebied kunnen verkleinen. Als uit een risicobeoordeling van veterinair deskundigen blijkt dat het verantwoord is, kan, net als vorig jaar, de ophokplicht mogelijk weer regionaal worden afgeschaald. Op dit moment is daar echter nog geen sprake van. Dat schrijft minister Staghouwer van LNV aan de Tweede Kamer.

Er is geen eenduidigheid in het verspreidingspatroon in de vogelgriepuitbraken die zich tot dusver de afgelopen maanden hebben voorgedaan, stelt Staghouwer. Er zijn ook uitbraken geweest op locaties die eerder niet in een risicogebied voor vogelgriep liggen omdat er bijvoorbeeld grote aantallen wilde watervogels in de omgeving aanwezig zijn.

De minister wijst er daarnaast op dat er op dit moment grote aantallen besmette wilde vogels worden gevonden. Een groot deel van Nederland kan worden beschouwd als geschikte overwinterlocatie van wilde vogels en daarom is het risico voor vogelgriep door de deskundigengroep dierziekten in heel Nederland als zeer hoog ingeschaald. Op korte termijn zal Staghouwer de deskundigen opnieuw vragen om een nieuwe risicobeoordeling te maken.