Plan van aanpak voor huisvesting sport en cultuur in Balk op raadsagenda

02-02-2022 JOURE – Al geruime tijd wordt gezocht naar toekomstbestendige huisvesting voor zowel de sportverenigingen als de sociaal-maatschappelijke verenigingen in Balk. Uit onderzoek blijkt dat gezamenlijke huisvesting inpasbaar is op de locatie van sporthal De Trime in Balk. Daarbij is ook gekeken naar mogelijkheden om ruimten en faciliteiten gezamenlijk en multifunctioneel te gebruiken. De verdere uitwerking hiervan wordt de komende tijd opgepakt. Hiervoor is in overleg met de werkgroep een plan van aanpak opgesteld, waarover de gemeenteraad op 9 februari en 3 maart vergadert.

Waarom ook alweer?
De gymzaal aan de Herman Gorterstraat is verouderd. Sporthal De Trime en de gymzaal bieden in de winterperiode niet voldoende ruimte voor binnensport en de naar binnen uitwijkende buitensport. Ook Zalencentrum De Treemter is verouderd en niet toekomstbestendig. Al geruime tijd zetten de sportverenigingen, cultuurverenigingen en de gemeente zich gezamenlijk in om de huisvestingsproblemen voor de verenigingen in Balk op te lossen. Roel de Jong, wethouder kunst en cultuur en ruimtelijke ontwikkeling: “De inzet van alle partijen is een goede en duurzame huisvesting waar de inwoners van Balk en haar omgeving jaren mee vooruit kunnen en waar Balk trots op kan zijn”.

Multifunctionele voorziening verder uitwerken
De werkgroep, met daarin afgevaardigden van zowel de sport- en cultuurverenigingen in Balk als van de gemeente, gaan samen het plan verder vormgeven. Hoe een multifunctionele accommodatie eruit komt te zien en van welke omvang, zal de komende periode verder worden uitgewerkt. Dit betekent voor het komende jaar bijvoorbeeld het opstellen van de ruimtelijke en technische uitgangspunten en gebruikerswensen voor een multifunctionele voorziening en vervolgens het vertalen hiervan in een ontwerp. Daarbij spelen ook verkeerskundige en ruimtelijke ordeningsaspecten een rol, daarnaast een raming van de realisatiekosten.

Planning
Jos Boerland, wethouder sport en financiën: “Huisvesting sport en sociaal-maatschappelijke verenigingen Balk is een participatieproject. Er is nu nog geen concreet of definitief plan, dit wordt gezamenlijk ingevuld. Eind oktober is een voorbereidingskrediet door de raad beschikbaar gesteld van € 245.000. De gemeente zal het proces managen met nauwe betrokkenheid van vertegenwoordigers namens Balk en verenigingen”. De planning is erop gericht om alle voorbereidingen halverwege 2023 afgerond te hebben en de realisatie van de accommodatie in 2024.

Plan van aanpak op de raadsagenda
In het plan van aanpak staat omschreven hoe we de huisvesting voor sport en sociaal-maatschappelijke verenigingen gaan aanvliegen. Denk aan een duidelijke omschrijving van de problematiek en het doel van gezamenlijke huisvesting. Daarnaast de kaders zoals duurzaamheid, beheer en onderhoud, participatie, financiën en een globale planning met informatiemomenten en beslismomenten. Er moeten eerst nog veel zaken onderzocht en uitgewerkt worden; doel is om tot een gedragen huisvestingsplan te komen. In samenspraak met de werkgroep zijn de direct omwonenden afgelopen week geïnformeerd over het feit dat het plan van aanpak de komende weken op de raadsagenda staat: het Petear in de raad over het plan van aanpak is op 9 februari, Debat en Beslút staan gepland op 3 maart. U kunt dit live volgen via de website van de gemeenteraad. Het plan van aanpak kunt u inzien als u klikt op de vergadering.