Prognoseprijs pootgoed HZPC oogst 2021 bedraagt 33,10 euro per 100 kilo

04-03-2022 JOURE – De prognoseprijs voor pootgoedtelers van HZPC Holland voor de oogst van 2021 is 33,10 euro per 100  kilo. Dat is een prijs die hoger ligt dan de prognoseprijs van vorig jaar. De coronacrisis had vorig jaar een grote invloed op de pootgoedmarkt. Inmiddels is er sprake van herstel, die zich vertaalt in een hogere gemiddelde verkoopprijs dan vorig jaar. 

In Noord-Afrika herstelde de markt  zich sterk na de grote terugval in het voorgaande jaar. De afzet naar Azië vanuit Nederland is beduidend kleiner uitgevallen dan voorgaande jaren, door een achterblijvende vraag. Door betalingslimiteringen nam de afzet verder af. In de planning van de pootaardappelproductie wordt rekening gehouden met de dynamiek van de markt. Dit jaar was deze groter dan voorzien.

De markt in Europa herstelde goed van de gevolgen van de coronacrisis. Aardappeltelers in diverse gebieden zijn desondanks nog terughoudend om areaal aan te planten. Zo zijn of worden er in  delen van Zuid-Europa minder aardappelen geplant. Dit is een gevolg van lagere consumptieaardappelprijzen, een matige oogst in het afgelopen jaar en de droogte. In Noord-Europa zijn aardappeltelers terughoudend in de arealen bestemd voor de aardappelverwerkende industrie. In alle gebieden spelen de sterk gestegen teeltkosten van de aardappeltelers een rol, in combinatie met hogere prijzen voor alternatieve gewassen voor deze telers.

Politieke keuzes hebben ook invloed op de afzet van oogst 2021. Er gaat nauwelijks basispootgoed van Nederland naar de Verenigd Koninkrijk als gevolg van de brexit. De importbeperkingen zijn vanaf juni 2021 ingegaan. Deze beperkingen blijven voorlopig van kracht. Ook Rusland sloot in het verleden zijn grenzen voor aardappelen. Door een aantal landen die pootgoed produceren, wordt alle jaren over een uitzondering onderhandeld. De afzet vanuit Nederland naar Rusland loopt terug. De actuele ontwikkeling in Rusland maakt leveringen aan Rusland en een aantal  landen in deze regio ook heel onzeker.