Sportclubs leveren flink in op inkomsten

11-02-2022 LEMMER – De inkomsten van sportclubs en -verenigingen bedroegen in 2020 een stuk minder dan in het jaar ervoor. In totaal was er een gemiddelde daling van 6,3 procent ten opzichte van 2018 te zien. Vooral de kantineverkopen namen af. Het aantal leden en de daarmee samenhangende inkomsten uit contributies, les- en entreegelden bleven nagenoeg stabiel.

In 2020 telde Nederlandse sportclubs een gemiddelde van 197 leden. De watersportclubs, het betaalde voetbal en sportploegen die uitsluitend bestaan uit professionele sporters werden niet opgenomen in de cijfers. 

Hengelsportclubs en veldsportclubs (zoals hockey, honkbal en korfbal) wisten meer inkomsten te behalen dan in 2018, vooral door gestegen contributie-inkomsten. Met name hengelsportclubs kregen meer leden (+22 procent). Bij de meeste sporten liepen de inkomsten terug. Bij veel buitensporten laat vooral het gemis aan kantineverkopen zich gelden, bij binnensporten werden minder contributiegelden geïnd.

42% minder kantine-omzet
Sportclubs behaalden via kantines en clubhuizen behaalden 42% minder aan inkomsten in 2020. Tussen 2018 en 2020 nam het aandeel kantine-omzet in de totale inkomsten van sportclubs dan ook af, van 23 naar 14 procent. 41 procent van alle sportclubs had een clubhuis of kantine. In 2020 bestond 59 procent van de inkomsten van sportclubs en –verenigingen uit contributies, les- en entreegelden. Het aandeel subsidies (waaronder ook coronagerelateerde subsidies) en bijdragen nam toe tot 11 procent.

Ook daling lasten
De totale lasten liepen met 8,1 procent terug. Deze daling werd vooral veroorzaakt door lagere inkoopkosten van de kantine en lagere wedstrijd- en reiskosten. De huisvestingskosten zijn de belangrijkste kostenpost van sportclubs. De uitgaven aan huur van de sportaccommodatie en energie en water bedroegen bijna evenveel als in 2018.

Minder inzet van vrijwilligers en betaalde krachten
In 2020 maakte 83 procent van de sportclubs gebruik van vrijwilligers, net zoveel als in 2018. Het aantal arbeidsuren van vrijwilligers nam met 11%.