Tweede Valuta voor Veenproject van start in Friesland

24-05-2022 LANGWEER – In de Hoitepolder ten noorden van Langweer is afgelopen week het startsein gegeven voor het tweede Valuta voor Veenproject. Hierbij wordt de CO2 uitstoot beperkt waarbij pachters financieel worden gecompenseerd voor verminderde inkomsten vanwege het hogere grondwaterpeil. Alle beschikbare 1800 certificaten zijn verkocht. De prijs van de certificaten bedroeg 75 euro. Met het opendraaien van een inlaatsluis om het waterpeil te verhogen ging het project officieel van start.

De Hoitepolder bestaat voornamelijk uit grasland. Het gaat in totaal om een gebied van ruim 60 hectare die ligt ingeklemd tussen de wateren Aldhôf, Geau en Hoaitesleat. Van de verkochte certificaten blijft 80% in Friesland. Naast de gemeente De Fryske Marren behoren onder andere het bedrijf IJsselmeer Beton uit Lemmer en CleanUpXL uit Harlingen tot de grootste afnemers van de certificaten. CleanUpXL maakt zich sterk voor het opruimen van rotzooi in de Noordzee en de Waddenzee, maar maakt daarbij wel gebruik van bergingsboten die varen op diesel.