2,6 miljoen subsidie voor natuur- en waterdoelen

05-12-2021 LEMMER – Een subsidieregeling voor het verder ontwikkelen van Natuurnetwerk Nederland (NNN) en Kaderrichtlijn Water (KRW) doelen moet bijdragen aan een robuust natuur- en watersysteem. Gedeputeerde Staten stelt de regeling open van 3 januari tot en met 3 februari 2022. In totaal is er 2,6 miljoen euro beschikbaar.

De natuur- en waterkwaliteit in Fryslân staat onder druk. Dat komt onder andere door de stikstofuitstoot en het uitspoelen van meststoffen via de bodem naar het oppervlaktewater. Door in te zetten op een versterking van het watersysteem en de natuur kan de kwaliteit van water, natuur en biodiversiteit verbeteren. Daar profiteert de landbouw van omdat een toename van bijvoorbeeld insecten goed is voor het bestuiven van gewassen.

Deze POP3-subsidieregeling voor ‘niet-productieve’ investeringen water en natuur richt zich op maatregelen die bodemuitspoeling en uitstoot verminderen of de effecten daarvan op water en natuur verkleinen. ‘Niet-productief’ houdt in dat de investeringen niet mogen leiden tot grote waardestijging van het bedrijf of het behalen van grote winst. De maatregelen moeten gericht zijn op het verbeteren van het brede ecosysteem, de biodiversiteit, het landschap en moet de landbouw ondersteunen. Door bijvoorbeeld natuur aan te leggen op de beekoevers en oude meanders te herstellen worden robuuste beeksystemen gecreëerd die minder kwetsbaar zijn voor het uitspoelen van meststoffen.

Natuurnetwerk
De subsidie is aan te vragen door grondeigenaren, grondgebruikers, landbouwers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, overheid en samenwerkingsverbanden van deze partijen. Het is bedoeld voor – bij voorkeur grote – initiatieven en maatregelen die getroffen worden binnen het NNN. Subsidieaanvragen voor maatregelen in gebiedsontwikkelingsprojecten Koningsdiep, Beekdal Linde, Alde Feanen of Achtkarspelen-Zuid krijgen de eerste prioriteit en maken daarom meer kans op subsidie dan aanvragen voor andere NNN-gebieden.

Subsidieaanvragen kunnen van 3 januari tot en met 3 februari 2022 ingediend worden bij het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN). Dat kan via het webportaal: www.snn.nl/pop3.