27 winnaars, 240 verliezers

02-11-2020 LEMMER – Zevenentwintig van de eenendertig raadsleden van De Fryske Marren velden woensdagavond 28 oktober het vonnis over de gemeentelijke camping aan de Plattedijk in Lemmer. Zevenentwintig winnaars en vele verliezers! Het waren keurige en fatsoenlijke dames en heren, die winnaars. Oh, wat hadden ze te doen met de vaste campinggasten! Want de communicatie van B&W met de campinggasten leek nergens op. Alsof die raadsleden zelf hadden uitgeblonken in communicatie met de recreanten. De winnaars hebben de campinggasten verlost van een zeer onveilige camping; van een camping die er niet uitziet. Het woord ‘uitstraling’ kwam nogal eens voorbij. Bedoeld werd dat de camping géén uitstraling heeft. Lemmer verdient beter, zo klonk het. Want wat waren ze wijs met Lemmer!

Eenendertig min zevenentwintig is vier! Die vier dat waren de raadsleden van de NCPN, de Christen Unie en de Burgerpartij De Fryske Marren. Zij stemden tegen het voorstel van B&W om de camping op te heffen en om te vormen tot een veld met verhuurbare units met nog ruimte voor rondtrekkende caravans, tenten en campers. Verhuurbare units leveren veel geld op voor de ontwikkelaar/exploitant. En… hebben uiteraard veel meer uitstraling dan de huidige caravans. Want uitstraling en communicatie, die zijn voor de zevenentwintig heel belangrijk. Veel belangrijker dan de 240 vaste gasten die op moeten rotten! En de wethouder heeft plechtig beloofd voortaan beter met mensen te communiceren. Wat zullen de 240 verliezers daar blij mee zijn…De zevenentwintig winnaars in elk geval wel.

De NCPN en de Burgerpartij De Fryske Marren hebben nog een poging gedaan om het tij te keren, door een motie in te dienen. De Burgerpartij De Fryske Marren gaf aan dat de concept recreatievisie nog niet is goedgekeurd. De NCPN gaf het college de opdracht met de campinggasten te overleggen ‘op welke wijze en onder voorwaarden de camping in hoofdzaak in de huidige opzet kan blijven bestaan’. De zevenentwintig winnaars waren het daar niet mee eens. De mensen van de camping met hun actiecomité hebben bijna een jaar teruggevochten, voor zover dat in corona-tijd mogelijk was. Een eerder NCPN verzoek om om die reden de besluitvorming uit te stellen, werd beantwoord met ‘dat nemen we mee in het communicatieproces’. Daar is-ie weer: communicatie!

Ondanks alle beperkingen vanwege het corona-virus hadden de campinggasten de raadsleden veel te vertellen. In de meer dan 70 brieven en mails, in online-gesprekken met raadsleden. Veel te vertellen en toch niets te vertellen. Ook dat is De Fryske Marren! De NCPN, Burgerpartij De Fryske Marren en ChristenUnie hoorde op 28 oktober bij de verliezers, bij de 240 die hun recreatiegelegenheid en hun geliefde Lemmer moeten verlaten. Wij hebben geprobeerd om hen, die in deze gemeente geen stem hebben, toch een stem te geven. Wij staan achter de verliezers, ook na de beslissing van de zevenentwintig winnaars!