275.000 euro aan initiatieven namens Provincie

05-08-2021 LEMMER – Het gaat in totaal om 16 initiatieven die een financiële bijdrage van de gemeente ontvangen. De Dr. G.A. Wumkesskoalle te Joure ontvangt een bijdrage voor de verbouwing van de school, het vergroenen van het schoolplein en er wordt een groentetuin aangelegd. Bij Echten wordt er geïnvesteerd in renovatie van steigers en walbegroeiing. Voor het opnieuw inrichten van het terrein bij Paviljoen ’t Mar en het strand bij het Mirnser Klif wordt ook een bijdrage gegeven.

Eerder werd al bekend dat Terherne ook een bijdrage krijgt voor het uitvoeren van diverse plannen. Daarvoor is al een bedrag gereserveerd van €35.000,-. De gelden zijn toegekend om de leefbaarheid binnen de dorpen te bevorderen.