Meer natuurinclusieve melkveehouderij: op het erf gebeurt het

27-11-2021 ROTSTERGAAST – Gister spraken melkveehouders, horeca, zuivelverwerkers, retailers, financiers en overheden met elkaar over het thema ‘natuurinclusieve landbouw’. De Provincie was te gast op het erf van melkveehouder Bart Holtrop in Rotstergaast. Dit initiatief van de Friese Milieufederatie (FMF) bracht vandaag veel partijen, die met elkaar te maken hebben als het gaat om de landbouwtransitie, samen op het erf van boer Holtrop. Want op het erf moet het gebeuren. Daar komen in de dagelijkse bedrijfsvoering van een boer veel ontwikkelingen, uitdagingen en partijen samen

Gedeputeerde Klaas Fokkinga ging in gesprek met de deelnemers: “Het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid wordt nu vormgegeven en gaat op 1 januari 2023 van start. Ik ben blij dat boeren met dit nieuwe beleid de ruimte krijgen te ondernemen zoals zij dat willen. De huidige tijd vraagt om extra stappen op duurzaamheid, milieu en biodiversiteit. Dat is ook voelbaar in het landbouwbeleid. Juist de mogelijkheid voor boeren om de vrijheid te hebben om mee te doen en vrijheid om te kiezen voor de maatregelen die het beste passen bij hun bedrijf, vind ik een pluspunt. Immers: de boer is baas op eigen erf. Agrariërs kunnen op die manier zelf bepalen hoe zij verduurzamen. Ze houden grip op hun bedrijfsvoering en op hun portemonnee. Tegelijkertijd dragen deze activiteiten bij aan de doelen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.”