Aanpak van jakobskruiskruid in bermen

08-12-2021 LEMMER – De provincie Fryslân gaat komend jaar aan de slag met de aanpak van jakobskruiskruid in de bermen en op provinciale gronden. Door gerichter te maaien, kan de plant op risicolocaties beter beheerd worden.

Jakobskruiskruid bevat een giftige stof. In grote hoeveelheden kan deze stof schadelijk zijn voor landbouwhuisdieren zoals paarden en koeien. Daarom is het beter om te voorkomen dat de plant wordt gegeten door landbouwhuisdieren of in veevoer terecht komt. De provincie pakt haar bermen en provinciale gronden waar overlast is van het kruid, of waar de kans daarop groot is, vanaf volgend jaar intensiever aan. Dit verkleint de kans dat het kruid zich verspreidt naar percelen waar vee graast of waar hooi of kuil vanaf wordt gehaald voor veevoer.

Naast de aanpak in het veld, zet de provincie in op voorlichting van de mienskip en meer samenwerking en afstemming met andere (weg)beheerders. Dat gebeurt met een factsheet, een bijeenkomst met beheerders en informatie op de provinciale website. De provincie geeft met de aanpak invulling aan een motie van Provinciale Staten om met een effectieve aanpak voor de bestrijding van de plant te komen.

Biodiversiteit
Door voorafgaand aan de maaironde van juni goed te kijken waar de plant voor overlast zorgt of dat mogelijk gaat doen, kan er gericht worden gemaaid op bepaalde plekken. Het is dan niet nodig om de hele berm te maaien. Jakobskruiskruid kan overlast geven, maar is ook van grote waarde voor de biodiversiteit. Het geeft nectar en is een belangrijke voortplantingsplek voor insecten. Daarom blijft de plant staan op plaatsen waar hij geen problemen voor vee veroorzaakt.