Achterstanden leerlingen lopen op bij langere lockdown

19-01-2021 LEMMER – Uit onderzoek blijkt dat docenten zich zorgen maken over de problemen die ontstaan als de scholen langer dicht blijven. Docenten geven aan dat een derde van de leerlingen online zich moeilijk kan concentreren en hun aandacht niet altijd bij de les kunnen houden.

Ruim zestig procent van de basisschool docenten geven aan zorgen te hebben als de lockdown tot na de voorjaarsvakantie zou gaan duren. Eventuele leerachterstanden zijn dan moeilijk weer in te halen of te compenseren. Ook een schooladvies zou lastiger af te geven zijn.

Daarnaast deelt ruim driekwart van de docenten de zorgen over mogelijke mentale problemen bij de leerlingen. Sociaal en lichamelijk staan de kinderen qua ontwikkeling bijna stil. Vooral de zwakke leerlingen komen hierdoor in de problemen.