Agrarische grondprijs was vorig jaar 2,7% hoger dan in 2019

01-02-2021 LEMMER – De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland bij transacties van grond bedroeg in het 4e kwartaal 65.300 euro per hectare. Dat is 7,6% hoger dan in het derde kwartaal. Over heel 2020 is de gemiddeld grondprijs bij transacties uitgekomen op 63.600 euro per hectare, 2,7% hoger dan in 2019.

De gemiddelde prijs van bouwland steeg in het 4e kwartaal met 6,5% naar 74.100 euro per hectare. Over heel 2020 ligt de gemiddelde grondprijs van bouwland bij transacties op 71.800 euro per hectare, iets boven het gemiddelde in 2019 dat 71.200 euro per hectare bedroeg.

De gemiddelde prijs van grasland bij transacties kwam in het 4e kwartaal bijna 8% hoger uit op 59.900 per hectare. Over heel 2020 werd bij handel in grasland een gemiddeld een prijs van 58.400 euro per hectare betaald, 3,4% meer dan in 2019. De gemiddelde prijs bij transactie in snijmaisland is het 4e kwartaal uitgekomen op 63.300 euro per hectare, nagenoeg gelijk aan de prijs in het voorafgaande kwartaal.

In het 4e kwartaal werd 10.900 hectare landbouwgrond verhandeld, 1.500 hectare meer dan in hetzelfde kwartaal van 2019. In heel 2020 is 31.400 hectare grond verhandeld. Dat is meer dan in 2019, toen 29.400 hectare is overgedragen, maar minder dan in 2018 én 2017 toen het respectievelijk ging om 35.600 hectare en 34.400 hectare. De relatieve grondmobiliteit – de verhandelde oppervlakte afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – kwam in 2020 uit op 1,74% tegen 1,62% in 2019.