Asfaltering brug Uitwellingerga afgerond

07-01-2023 UITWELLINGERGA – Gister heeft Rijkswaterstaat de asfaltering van de brug bij Uitwellingerga succesvol afgerond. Dat veranderd de verkeerssituatie echter niet. Het is nog steeds alleen mogelijk om van één rijstrook gebruik te maken. Om dit in goede banen te lijden wordt er nog steeds gebruik gemaakt van een verkeerslicht.

Dit weekend wordt er bij de Aldewei door Rijkswaterstaat verkeerslichten geplaatst ten hoogte van het viaduct richting de Pontdyk. Dit is waar veel fietsers oversteken. Ook is er een drukknop zodat er veilig over kan worden gestoken door de fietsers.

Om voor een goede verkeersdoorstroming te zorgen bij verkeersdrukte is er bij de t-splitsing bij afslag Horsewei een kruis op de weg aangebracht.