Bebording IJsselmeer naar winterstalling

03-12-2021 JOURE Voordat het gaat vriezen, is er werk aan de winkel voor de beheerders van it Fryske Gea langs de IJsselmeerkust. Ze gaan het water op om de bebording uit het water te halen. Verspreid langs een kuststrook van tien kilometer worden er in totaal 90 borden per boot uit het water gehaald. Waarom is dit zo belangrijk?

Jaarlijkse klus
De verboden toegangsborden gaan elk jaar – voor de wintermaanden – naar de stalling om te voorkomen dat ze kapot gaan. Zodra het gaat vriezen heb je op het IJsselmeer namelijk kans op kruiend ijs. Dat ontstaat bij harde wind na een periode van vorst. Hierdoor komen grote velden ijs in beweging die tegen elkaar aan worden geduwd.

Zodra het ijs gaat kruien, is er een grote kans dat de borden kapot gaan. Het ijs is zo scherp als en mes en wordt met zo’n kracht tegen de palen geduwd, dat deze met gemak door midden worden gesneden.

‘Het liefst doen we dit op een windstille dag waarop het water wat hoger staat. Dan is het minder zwaar.’ Aldus medewerker Aldert Nooitgedacht, die op sommige plekken tot zijn middel in het water staat. Elk voorjaar, zodra de kans op vorst is verdwenen, worden de palen weer teruggeplaatst door de beheerders. De verbodsregels gelden het hele jaar, dus ook als de bebording is weggehaald.