Beëindiging directeurschap Empatec

14-01-2021 LEMMER – De heer de Wit is sinds 2017 statutair directeur van Empatec NV. Sinds december 2020 heeft de heer De Wit door ziekte, zijn werkzaamheden niet meer kunnen uitoefenen. Gezien de gezondheidssituatie van de heer de Wit is in onderling overleg met de Raad van Commissarissen besloten om per 1 januari 2022 het statutair directeurschap van de heer de Wit te beëindigen.

Harry de Wit heeft met veel energie en inzet, tijdens een turbulente periode, de afgelopen jaren als directeur leiding gegeven aan Empatec NV. De Raad van Commissarissen van Empatec NV, de directie van Empatec en het Dagelijks Bestuur van de GR bedanken hierbij Harry de Wit voor zijn bijdrage als directeur aan Empatec NV. De functie van statutair directeur zal voorlopig worden waargenomen door de heer R.V. Geerling.