Bekendmakingen week 12 (2022)

25-03-2022 LEMMER – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

25-03-2022 – Ontwerpbestemmingsplan Akmarijp – Langedyk 14

25-03-2022 – Bestemmingsplan Rijs – Mientwei 9

25-03-2022 – Hijlke Bangmaweg 3 te Rotsterhaule

24-03-2022 – Slachtedyk 22 te Joure: aanvraag vergunning wijzigen van het gebruik van de bedrijfswoning naar burgerwoning (OV 20220179)

23-03-2022 – Koets 4 te Rottum (Kadastrale aanduiding: JHN00/F/1717): aanvraag vergunning bouwen van een woning (OV 20210852)

23-03-2022 – Utbuorren 50 te Terherne: verleende terrasvergunning (TV 20210024/)

23-03-2022 – Roggemole 32 te Lemmer (Kadastrale aanduiding: LMR01/D/3200): verleende vergunning bouwen van een magazijn/opslag (OV 20210862/)

23-03-2022 – Stinsenwei 11 te Harich: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20220015)

23-03-2022 – Midstraat 53 te Joure: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20220017)

23-03-2022 – Eigen Haard 53 A te Balk: verleende vergunning wijzigen van de voorgevel (OV 20220173/)

23-03-2022 – Herenweg te 22 Oosterzee (Kadastrale aanduiding: OTZ00/L/874): aanvraag vergunning bouwen van een opslagsloods (OV 20220180)

23-03-2022 – Firmawei 8 te Joure: verleende vergunning vergroten van het bedrijfspand (OV 20210669/)

23-03-2022 – Het gebruik van de gronden kadastraal bekend als OTZ00 sectie A 3282 (deels), OTZ00 sectie A 3528 (deels), OTZ00 sectie A 3280 (deels), OTZ00 sectie A 3191 (deels) en OTZ00 sectie A 3530 (deels), plaatselijk bekend als het Trekkersveld in Oosterzee, voor maximaal 23 kampeerplaatsen in de periode 15 maart t/m 31 oktober voor maximaal 10 jaar (OV 20220131)

23-03-2022 – Binnendyk 52 te Rottum: aanvraag vergunning verwijderen van het bestaande bouwwerk, en nieuw bouwwerk plaatsen met plafondhoogte 240 cm (OV 20220183)

23-03-2022 – Vissersburen 33 en 35 te Lemmer: aanvraag vergunning verwijderen van een scheidingsmuur en twee ruimte samenvoegen (OV 20220181)

23-03-2022 – Vissersburen 33 en 35 te Lemmer: verleende vergunning verwijderen van een scheidingsmuur en twee ruimte samenvoegen (OV 20220181/)

23-03-2022 – Slachtedyk 24 te Joure: aanvraag vergunning wijzigen van het gebruik van de bedrijfswoning naar burgerwoning (OV 20220182)

23-03-2022 – Sewei 7 te Joure: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20220018)

23-03-2022 – Troelstraweg 17 te Teroele: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220026)

23-03-2022 – Midstraat 131 te Joure: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning realiseren van een bovenwoning (OV 20220050)

23-03-2022 – Tureluur 16 te Lemmer: aanvraag vergunning realiseren van een opbouw op de garage (OV 20220193)

23-03-2022 – Financiële verordening gemeente De Fryske Marren 2022

23-03-2022 – Troelstraweg 17 te Teroele: aanvraag vergunning realiseren van een schuur (OV 20210719)

23-03-2022 – Lege Leane 29 te Oudemirdum: aanvraag vergunning realisern van een extra kamer op de aanbouw (OV 20220186)

23-03-2022 – Haulsterweg 61 te Haskerhorne: aanvraag vergunning bouwen van een schuur (OV 20220178)

23-03-2022 – EV 20220004: verleende evenementenvergunning houden van de Fietselfstedentocht met live-muziek of culturele act bij de controleposten Sloten en Oudemirdum op Pinkstermaandag 6 juni 2022 (incusief verkeersbesluit)

23-03-2022 – Straatweg 11 te Eesterga: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220025)

23-03-2022 – Fonteinwei 21 te Oudemirdum: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20220014)

23-03-2022 – Hoge Zomerdijk 5 te Joure: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20220019)

23-03-2022 – Midstraat 121 b te Joure: verleende vergunning realiseren van een appartement (OV 20220030/)

23-03-2022 – De Roede 26 te Echtenerbrug: verleende vergunning realiseren van een garage met puntdak (OV 20220129/)

23-03-2022 – Commissie van advies voor de bezwaarschriften: vergadering 23 maart 2022

18-03-2022 – Agenda raadsvergadering

18-03-2022 – Agenda Petear

18-03-2022 – Beleidsplan kunst en cultuur 2022-2028

18-03-2022 – Agenda raadsvergadering