Bekendmakingen week 18 (2021)

08-05-2021 LEMMER – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl.

06/05/2021Agenda Petear

06/05/2021Meerdere locaties in de gemeente: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning uitvoeren van een seismisch onderzoek (OV 20210190)

06/05/2021Industrieweg 7 te Lemmer: aanvraag voor het wijzigen van de bedrijfstijden en opslag gevaarlijke stoffen (OV 20200612/ 5553003)

05/05/2021Slachtedyk 28 a 0001 te Joure: verleende vergunning plaatsen van een azijnzuurtank (OV 20210167/)

05/05/2021Meerenstein 1 te Wijckel: verleende terrasvergunning (TV 20210011/)

05/05/2021Jasker 2 te Oudehaske: aanvraag vergunning plaatsen van een kap op de berging (OV 20210259)

05/05/2021Nabij Lorbuorren te Balk (Kadastrale aanduiding: BAL00/L/1484): aanvraag vergunning realiseren van een nieuwe woonwijk (OV 20210337)

05/05/2021Nabij Arjen Rypkemawei te Sloten (Kadastrale aanduiding: STN03/C/263): aanvraag vergunning legaliseren van container en kavelpad (OV 20210340)

05/05/2021Kemphaan 27 te Lemmer: verleende vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20210332/)

05/05/2021Oude Balksterweg 5 te Oudemirdum: aanvraag vergunning oprichten van een camperterrein met bijbehorende voorzieningen (OV 20210338)

05/05/2021Lemmerweg 43 te Sint Nicolaasga: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning herbouwen van de woning (OV 20210070)

05/05/2021de Wieken 14 Sint Nicolaasga: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210046)

05/05/2021Bovenkruier te Sint Nicolaasga: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210042)

05/05/2021Vegilinstraat 4 te Sint Nicolaasga: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210044)

05/05/2021Taanderij 6 te Lemmer (Kadastrale aanduiding: LMR01/D/3098): verleende vergunning nieuw te bouwen bedrijfspand (OV 20210254/)

05/05/2021It Perron 10 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning uitbreiden van de verdieping (OV 20210334)

05/05/2021Zijlroede 23 te Lemmer: aanvraag vergunning verbouwen/uitbreiden van de woning (OV 20210336)

05/05/2021Jelle Meineszleane 49 te Balk: verleende vergunning aanbrengen van een buitenberging t.b.v. opslag (OV 20210325/)

05/05/2021Buorren 22 te Langweer: verleende vergunning verbouwen van het pand (OV 20210134/)

05/05/2021Warring 6 te Joure: aanvraag vergunning realiseren van een kap op de bestaande garage (OV 20200674)

05/05/2021Zwarte Weg 23 te Vegelinsoord: aanvraag vergunning plaatsen van dakkapellen (OV 20210330)

05/05/2021Vegilinstraat 4 a te Sint Nicolaasga: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210045)

05/05/2021Dubbelstraat 11 te Balk: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van 23 appartementen (OV 20200790)

05/05/2021Jelle-paad 1 te Terherne: aanvraag vergunning verplaatsen en vernieuwen van de walbeschoeiing (OV 20210333)

05/05/2021Schoterweg 32 te Rotstergaast: verleende vergunning bouwen van een werktuigenberging/werkplaats (OV 20200793/)

05/05/2021Kortestreek 23 te Lemmer: verleende terrasvergunning (TV 20210005/)

05/05/2021It Noard 77 te Broek: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning verbouwen van de woning (OV 20210168)

05/05/2021Omkromte 28 te Broek (Kadastrale aanduiding: LWR02/L/1596): verleende vergunning bouwen van een woning (OV 20200754/)

05/05/2021Buorren 42 te Elahuizen: aanvraag vergunning realiseren van een garage/schuur achter op het erf (OV 20210335)

05/05/2021Wytlânspaed 7 te Bakhuizen: aanvraag vergunning verbouwen / uitbreiden van de woning (OV 20210069)

04/05/2021Voorbereidingsbesluit Lemmer – Tramdijk Oost Fase 3

04/05/2021Voorbereidingsbesluit Lemmer – Tramdijk Oost Fase 3

03/05/2021Agenda raadsvergadering

Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.