Bekendmakingen week 24 (2021)

19-06-2021 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl.

19-06-2021 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl.

Beschikkingen
Noed 13 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning wijzigen van de bedrijfsvoering voor het houden van 1180 melkgeiten (OV 20190019)

17-06-2021 – Jan Schotanuswei 44 te Oudemirdum: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning renoveren van de schoolwoning (OV 20210322)

16-06-2021 – Marderleane 1 a te Rijs: verleende vergunning intern verbouwen van bestaande logies accommodatie (OV 20210119/)

16-06-2021 – Nabij Vuurtorenweg te Lemmer (Kadestrale aanduiding: LMR01/A/10623): aanvraag vergunning vervangen van de bestaande damwand (OV 20210460)

16-06-2021 – Vastgesteld bestemmingsplan Boornzwaag – Langweerder Wielen, gemeente De Fryske Marren.

16-06-2021 – Ipestrjitte 5 (kavel V19) Lemmer -Kad.gem.: Oosterzee/D/3149: aanvraag vergunning bouwen van een vrijstaande woning (OV 20200777)

16-06-2021 – Lynbaen 12 te Wijckel: verleende vergunning verbouwen en uitbreiden van de woning (OV 20210320/)

16-06-2021 – Slotweg 8 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning aanleggen van een uit/inrit en het aanbrengen van een duiker in de aanwezig sloot. (OV 20210450)

16-06-2021 – Herenweg 49 te Oosterzee: aanvraag vergunning verbouwen en uitbreiden van de woning (OV 20210079)

16-06-2021 – Kadastrale aanduiding: THN00/A/2851: aanvraag vergunning aanleggen van weilanddepot, t.b.v. het tijdelijk opslaan van ‘verspreidbare baggerspecie’. (OV 20210447/6144421)

16-06-2021 – De Koevorde 2 te Joure (Kadastrale aanduiding: NEK00/K/1459): aanvraag vergunning oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw (OV 20210449)

16-06-2021 – Meer van Eysinga 25 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning realiseren van een bijgebouw (OV 20210062/)

16-06-2021 – Bovenkruier te Sint Nicolaasga (Kadastrale aanduiding: LWR02/S/883): aanvraag vergunning bouwen van een bedrijfsloods (OV 20210457)

16-06-2021 – Seel 31 te Terherne: verleende vergunning uitbreiden van de woning met een woonlaag (OV 20210261/)

16-06-2021 – Straatweg 11 te Eesterga: verleende vergunning herbouwen van een achter vleugel bij een bestaande boederij (OV 20210382/)

16-06-2021 – Elderskar de nummers 1 t/m 7 en 2 t/m 24 te Elahuizen: verleende vergunning het gewijzigd uitvoeren van eerder verleende bouwvergunning, welke is ve

16-06-2021 – Nabij Morseweg 11 te Joure (Kadastrale aanduiding: LWR02/N/404): verleende vergunning nieuw te bouwen bedrijfspand (OV 20210287/)

16-06-2021 – Vastgesteld bestemmingsplan Boornzwaag – Langweerder Wielen, gemeente De Fryske Marren.

16-06-2021 – Voorstreek 120 en Dubbelstraat 121 te Sloten: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning pand voorzien van dubbelglas (OV 20210271)

16-06-2021 – Koestraat 24 G te Sloten: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van een chauffeursunit (OV 20210302)

16-06-2021 – Lytse Jerden 1 te Sloten: verleende vergunning extra veld betrekken bij camping t.b.v. trekkersveld (OV 20210273/)

16-06-2021 – Emmakade 7 te Lemmer: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning herstellen en isoleren van het dak en het plaatsen van nieuwe kozijnen (OV 20210291

16-06-2021 – Zijlroede 23 te Lemmer: verleende vergunning verbouwen/uitbreiden van de woning (OV 20210336/)

16-06-2021 – it Súd 46 te Joure: aanvraag vergunning bouwen van een villa (OV 20210452)

16-06-2021 – Jousterweg 165 te Oudehaske: aanvraag vergunning verlengen van de kapconstructie (OV 20210451)

16-06-2021 – Polderboskdyk 7 te Joure: aanvraag vergunning wijzigen van de gevel en indeling kantoor (OV 20210397)

16-06-2021 – Utbuorren 50 te Terherne: verleende vergunning plaatsen van een tijdelijk seizoen gebonden afhaalloket, en plaatsen tuinberging (OV 20210405/)

16-06-2021 – Agenda raadsvergadering

14-06-2021 – Agenda Petear

14-06-2021 – Aanwijzingsbesluit toezichthoudende ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen, bedoeld in artikel 58nb van de Wet publieke gezondheid (thuisquarantaine)

14-06-2021 – Voorlopige subsidieplafonds 2022 en begrotingssubsidies vastgesteld