Bekendmakingen week 30 (2021)

07-08-2021 LEMMER –  Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl.

05/08/2021Besluit aanwijzing overlast woonboten in haven Joure

04/08/2021Yndustrywei 1 te Joure: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, plaatsen van 3 containers voor hout, bouw- en sloopafval (MB 20210084)

04/08/2021Richard Jungweg 3 te Rotsterhaule: aanvraag vergunning bouwen van een wagenberging (OV 20210103)

04/08/2021Produksjewei 13 te Joure: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, starten van een nieuw bedrijf (MB 20210082)

04/08/2021Plattedijk 63 te Lemmer: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, plaatsen van een overkapping/loods (MB 20210085)

04/08/2021Scharrewiel 3 0001 te Joure: aanvraag vergunning oprichten van een bedrijfspand (OV 20210018)

04/08/2021Boegen 2 te Oudemirdum: verleende vergunning brandveilig gebruik van de kinderdagopvang (OV 20200714)

04/08/2021Richard Jungweg 3 te Rotsterhaule: verleende vergunning bouwen van een wagenberging (OV 20210103)

04/08/2021Sleatemar 84 te Balk: verleende vergunning aanleggen van een kleine botenhelling met steiger (OV 20210522)

04/08/2021Sneekermeer 4 a te Joure: verleende vergunning uitbreiden van de bedrijfshal (OV 20210424)

04/08/2021Straatweg 27 te Follega: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, uitbreiden van de melkstal (MB 20210081)

04/08/2021Heremastate te Joure: Verkeersbesluit behorende bij evenementenvergunning EV 20210027/Z.664113

04/08/2021Jachtlustweg 14 te Wijckel: aanvraag vergunning uitbreiden van de huisartsenpraktijk (OV 20210572)

04/08/2021Kadijk 22 te Lemmer: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, oprichting bedrijf (MB 20210065)

04/08/2021Park Heremastate te Joure: verleende evenementenvergunning muzikaal evenement Heremapark Live (EV 20210027)

04/08/2021Straatweg 33 te Lemmer: verleende vergunning realiseren van een tijdelijke aula (OV 20210547)

04/08/2021Woudagemaal te Lemmer: verleende evenementenvergunning theatrale en muzikale rondwandeling Floed (EV 20210020)

04/08/2021Jan Schotanuswei 44 te Oudemirdum: verleende vergunning renoveren van de schoolwoning (OV 20210322)

04/08/2021Molenweg 10 BY te Oosterzee: verleende vergunning verlengen van een tijdelijke vergunning voor woonunit met bijbehorende kantoren en opslag (OV 20210570)

04/08/2021Omkromte 24 te Broek (kadastrale Aanduiding: Lwr02/L/1598 ): aanvraag vergunning realiseren van een woning met steiger (OV 20210571)

04/08/2021Finkeburen 1 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning plaatsen van een kapschuur (OV 20210545)

04/08/2021Siggepôle 7 te Terherne: aanvraag vergunning bouwen van een tuischuur met carport (OV 20210576)

04/08/2021De Ekers 500 te Joure: aanvraag vergunning realiseren van een vissteiger voor mindervalide (OV 20210573)

04/08/2021Wielenlaan 6 te Boornzwaag: aanvraag vergunning verbouwen van de vakantie woning(OV 20210389 )

04/08/2021Industrieweg 9 te Sint Nicolaasga: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, uitbreiden van het bedrijfspand (MB 20210083)

02/08/2021RECTIFICATIE Haskerhorne, Kerkpad 40: aanvraag vergunning verbouwen van de bestaande woonboerderij ter inzage (OV 20210221)

Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.