Bekendmakingen week 44 (2022)

04-11-2022 LEMMER – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

04-11-2022 – Opheffing van het adres in Nederland van: A.R. de Vries

04-11-2022 – Opheffing van het adres in Nederland van: D.W. de Vries

04-11-2022 – RECTIFICATIE * Ontwerpbestemmingsplan Oudehaske–Jousterweg 130 gemeente De Fryske Marren* RECTIFICATIE

03-11-2022 – Gemeente De Fryske Marren – Verkeersbesluit GPP op kenteken – Joure

03-11-2022 – Haskerhorne, Wildehornstersingel 6: aanvraag vergunning uitbreiden van de melkveehouderij met een ligboxenstal, twee mestsilo’s en een mestbezinkput (OV 20210380/5759565)

03-11-2022 – De Ulekamp 49 te Joure: aanvraag vergunning verwijderen van een dragende tussenwand en vervangen door staalconstructie (OV 20220697)

02-11-2022 – Bantega, Bandsloot 7: aanvraag vergunning realisatie bedrijfsloods ten behoeve van twee bedrijven en twee bedrijfswoningen (OV 20210546/6239169)

02-11-2022 – Kleasterwei 57 te Goingarijp: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220138)

02-11-2022 – Stripe 17 te Terherne: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20220679)

02-11-2022 – Langweer, Doumastate 1A: veranderen van de functie in een B&B (OV20220685/7332849)

02-11-2022 – Sint Odulphusstraat 31 te Bakhuizen: verleende vergunning verbouwen/uitbreiden van de woning (OV 20220510/)

02-11-2022 – Binnenbaardt 11 te Lemmer: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220137)

02-11-2022 – Hoge Zomerdijk 5 te Joure: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20220076)

02-11-2022 – It Kromme Far 71 te Broek: verleende vergunning realiseren van een steiger/ vlonder bij de woning (OV 20220689/)

02-11-2022 – Herenweg 2 te Oosterzee: aanvraag vergunning wijzigen van de inrichting (OV 20220696)

02-11-2022 – Tsjûkemarwei 6 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning uitbreiden van het bedrijfspand (OV 20220528/)

02-11-2022 – Midstraat 53 te Joure: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20220074)

02-11-2022 – De Molier 17 en 19 te Langweer: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning isoleren aan de buitenzijde 2 woningen (OV 20220594)

02-11-2022 – Emmakade 2 te Lemmer: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20220073)

02-11-2022 – Vissersburen 41 te Lemmer (inclusief huisnummers 37, 39, 41, 43, 47, 49): aanvraag vergunning aanbrengen van hekwerk-poorten (OV 20220695)

02-11-2022 – Houtvaartweg 9 te Boornzwaag: aanvraag vergunning renoveren van de woning (OV 20220674)

02-11-2022 – It Kromme Far 71 te Broek: aanvraag vergunning realiseren van een steiger/ vlonder bij de woning (OV 20220689)

02-11-2022 – Nijemirdum, Lyklamawei 5: aanvraag vergunning realiseren van een kinderdagverblijf (extra functie in dorpshuis) ter inzage (OV 20220536)

02-11-2022 – Mastersein 11 te Idskenhuizen: aanvraag vergunning renoveren van de schuur (OV 20220698)

02-11-2022 – De Grie 30 te Sintjohannesga: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20220071)

02-11-2022 – Haulsterweg 3 te Haskerhorne: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20220068)

02-11-2022 – Grienedyk 6: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20220070)

02-11-2022 – Straatweg 32 0001 te Follega: aanvraag vergunning bouwen van 16 recreatieve woonarken en 4 recreatie woningen (OV 20220702)

02-11-2022 – Strikel 5 te Terherne: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning verbouwen van de woning en plaatsen kap op aanbouw (OV 20220332)

02-11-2022 – Tjongerpad 14 te Delfstrahuizen: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20220075)

02-11-2022 – Tsjamkedykje 10 te Balk: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20220072)

02-11-2022 – De Pit 9 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning plaatsen van een schoorsteen (OV 20220359/)

02-11-2022 – Slachtedyk 7 b te Joure: aanvraag vergunning vervangen van de semi mobiele bootkraan door een vaste kraan (OV 20220650)

02-11-2022 – van Swinderenstraat 8 te Balk: aanvraag vergunning plaatsen van PV panelen op het noordoostelijke en zuidwestelijke dakvlak (OV 20220690)

02-11-2022 – Midstraat 40 te Joure: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20220069)

02-11-2022 – Agenda Petear

31-10-2022 – Regeling voor de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties tijdens en na Corona

31-10-2022 – Agenda raadsvergadering

31-10-2022 – Midstraat 49 Joure: beschikking maatwerkvoorschriften (MW 20220003)