Bekendmakingen week 46 (2020)

14-11-2020 LEMMER – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl.

13/11/2020Subsidieplafonds en begrotingssubsidies 2021 vastgesteld

13/11/2020Gemeente De Fryske Marren Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming

13/11/2020Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Fryslân houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân 9 november 2020)

12/11/2020Vastgesteld bestemmingsplan Partiële Herziening Joure – Wyldehoarne 3B, gemeente De Fryske Marren.

12/11/2020Vastgesteld bestemmingsplan Partiële Herziening Joure – Wyldehoarne 3B, gemeente De Fryske Marren.

12/11/2020Besluit tot afwijzing verzoek onttrekking pad Kooilaan (Omkromte) aan de openbaarheid

12/11/2020Bestemmingsplan Jacobus Boomsmastraat 64 in Sondel (ongewijzigd vastgesteld)

12/11/2020Bestemmingsplan Jacobus Boomsmastraat 64 in Sondel (ongewijzigd vastgesteld)

11/11/2020Opheffing van het adres in Nederland van: A.C. Manea

11/11/2020Opheffing van het adres in Nederland van: P.D. Ghiţoiu

11/11/2020Opheffing van het adres in Nederland van: N. Băran

11/11/2020Opheffing van het adres in Nederland van: G. Panait

11/11/2020Opheffing van het adres in Nederland van: S.C. Gheorghişor

11/11/2020Opheffing van het adres in Nederland van: G. Mihuţ

11/11/2020Opheffing van het adres in Nederland van: R.C. Ghercea

11/11/2020Opheffing van het adres in Nederland van: I. Ţîrei

11/11/2020Opheffing van het adres in Nederland van: D.C. Feraru

11/11/2020Opheffing van het adres in Nederland van: N. Dragomir

11/11/2020Opheffing van het adres in Nederland van: V.D. Gavrilescu

11/11/2020Opheffing van het adres in Nederland van: V.M. Nicoară

11/11/2020Opheffing van het adres in Nederland van: T.M. Feraru

11/11/2020Nieuwe straatnaam te Balk

11/11/2020Nieuwe straatnaam te Joure

11/11/2020Scheen 58 te Joure: verleende vergunning verbouwen en uitbreiden van de woning (OV 20200521/)

11/11/2020It Bjirkenbosk 8 te Balk: verleende vergunning uitbreiden van de woning (OV 20200601/)

11/11/2020Tolh�swei 11 te Joure: verleende vergunning renoveren en optimaliseren van het bedrijfspand (OV 20200531/)

11/11/2020Kerkpad 36 te Haskerhorne: aanvraag vergunning gelijk trekken van de achterzijde van de woning met de bijkeuken, en het vervangen van de garage (OV 20

11/11/2020Straatweg 1 te Eesterga: verleende vergunning plaatsen van een tijdelijke woonunit (OV 20200454/)

11/11/2020Ontwerpwijzigingsplan Boornzwaag – Pontdyk 1

11/11/2020Lemmer: verleende standplaatsvergunning (SV 20200023)

11/11/2020Leeuwarderweg 2 te Snikzwaag: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning restaureren van de klokkenstoel (OV 20200465/5405883)

11/11/2020Jetze Veldstraweg 81 te Ouwster Nijega: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning restaureren van de klokkenstoel (OV 20200464/5405823)

11/11/2020Jousterweg 55 te Oudehaske: aanvraag vergunning vernieuwen van de bestaande dakkapel (OV 20200617)

11/11/2020Fokelinus van der Walstr 7 te Lemmer: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20200630)

11/11/2020Wilhelminastraat 12 te Balk: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (OV 20200634)

11/11/2020Kupersleantsje 5 te Terherne (Kadastrale aanduiding: THN00/A/3320): aanvraag vergunning verstevigen en veranderen van de buitenkade en realiseren van

11/11/2020Slotweg 17 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning realiseren van een sluis tussen de gebouwen (OV 20200576)

11/11/2020Hoitebuorren 11 te Oudemirdum: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning het uitbreiden van een jongveestal (OV 20200550/5487377)

11/11/2020Marwei 55 te Delfstrahuizen: aanvraag vergunning vervangen van de bijgebouwen door een kantoor aan huis (OV 20200632)

11/11/2020Lemmerweg 13 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning wijzigen van de voorgevel (OV 20200636)

11/11/2020Oude Postweg 22 a te Rottum: aanvraag vergunning verbreden van de hoofdwatergangen (OV 20200627)

11/11/2020Waling Dijkstrastraat 7 te Joure: aanvraag vergunning verlengen van de nok en plaatsen van een dakkapel met kunststof boei-delen (OV 20200643)

11/11/2020Bosruiter 43 te Lemmer: aanvraag vergunning realiseren van een slaapkamer boven de garage (OV 20200641)

11/11/2020Heerenwal 47 te Sloten: aanvraag vergunning vervangen van kozijnen en toepassen van dubbelglas (OV 20200639)

11/11/2020Binnendyk 14 te Rottum: aanvraag vergunning plaatsen van een tijdelijke woonunit (OV 20200620)

11/11/2020Broek Zuid, It Sud kavel 69 te Joure (Kadastrale aanduiding: LWR02/L/1614): aanvraag vergunning bouwen van een nieuwe woning (OV 20200633)

11/11/2020Ambachtswei 5 te Joure: aanvraag vergunning bouwen van een nieuw bedrijfspand (OV 20200622)

11/11/2020Schans 46 te Lemmer: aanvraag vergunning vernieuwen van het voegwerk (OV 20200616)

11/11/2020Bosruiter 132 te Lemmer: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20200629)

11/11/2020Meerweg 6 te Rohel: aanvraag vergunning realiseren van een vrijstaande woning (OV 20200635)

11/11/2020Wielwei 2 te Doniaga: aanvraag vergunning realiseren van een sleufsilo (OV 20200615)

11/11/2020naast Jan Schotanuswei 71 te Oudemirdum: aanvraag vergunning realiseren van een vrijstaande woning (OV 20200637)

11/11/2020Sl�s 5 Terherne (Kadastrale aanduiding: THN00/A/3117): aanvraag vergunning verbinden van het bijgebouw aan het hoofdgebouw (OV 20200621)

11/11/2020Kupersleantsje 11 te Terherne: aanvraag vergunning bouwen van een nieuwe garage (OV 20200631)

11/11/2020Markant 99 te Balk: aanvraag vergunning vergroten van het aangebouwde bijgebouw en het plaatsen van 2 dakkapellen (OV 20200614)

11/11/2020Sietze Hepkemalaan 20 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning realiseren van lichtopeningen (OV 20200624)

11/11/2020Meer van Eysinga kavel 16 (Kadastrale aanduiding: LWR02/O/685): aanvraag vergunning bouwen van een recreatiewoning (OV 20200618)

11/11/2020Doniapark 166 te Langweer: aanvraag vergunning plaatsen van een overkapping (OV 20200628)

11/11/2020Bestemmingsplan Balk – De Timpe 51A

11/11/2020Slotweg 17 te Sint Nicolaasga: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20200060)

11/11/2020De Petten 13 te Echtenerbrug: verleende vergunning bouwen van een kap op de garage met dakkapellen (OV 20200493/)

11/11/2020Bestemmingsplan Ouwster-Nijega – J. Veldstraweg 87

11/11/2020Meer van Eysinga (Kadastrale aanduiding: LWR02/O/685): verleende vergunning bouwen van 4 recreatiewoningen (OV 20200575/)

11/11/2020Burg G H Mulierstraat 2 H te Sloten: verleende vergunning uitbreiden van de woning (OV 20200572/)

11/11/2020Teeuwes de Boerstraat 11 te Bakhuizen: verleende vergunning scheiden van het bedrijfspand (OV 20200579/)

11/11/2020Bosruiter 36 te Lemmer: verleende vergunning plaatsen van een dakkapel op de voorgevel (OV 20200527/)

11/11/2020Wijckelerweg 171 te Sloten: verleende vergunning verbouwen van de boerderij (monument) en het oprichten van een werktuigenberging en een garage/bergin

11/11/2020Meenscharweg tussen Joure en Vegelinsoord: verleende vergunning vervangen van drie bruggen (watergang langs de Meenscharweg) (OV 20200472/)

11/11/2020Straatweg 1 te Eesterga: verleende vergunning realiseren van een vrijstaande woning ( betreft vervanging) (OV 20200252/)

11/11/2020Fjildwei 29 te Akmarijp: verleende vergunning plaatsen van een dakkapel op voor- en zijkant (OV 20200473/)

11/11/2020Binnendyk 14 te Rottum: verleende vergunning oprichten van een vrijstaande woning met garage/berging (OV 20200257/)

11/11/2020Ontwerpwijzigingsplan Boornzwaag – Pontdyk 1

11/11/2020Bestemmingsplan Ouwster-Nijega – J. Veldstraweg 87

11/11/2020Bestemmingsplan Balk – De Timpe 51A

11/11/2020Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Fryslân houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/ COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 9 november 2020)

10/11/2020Mededeling vaststellen Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 9 november 2020.

09/11/2020Agenda raadsvergadering

09/11/2020Agenda Petear

09/11/2020Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Fryslân 4 november 2020

09/11/2020Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 november 2020, nr. 2020-0000602571, houdende vaststelling van regels voor het verstrekken van een eenmalige specifieke uitkering aan gemeenten ten behoeve van de huisvesting van kwetsbare doelgroepen

09/11/2020Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Fryslân houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/ COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 4 november 2020)

Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.