Bekendmakingen week 48 (2020)

28-11-2020 LEMMER – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl.

27/11/2020Agenda raadsvergadering

27/11/2020Gemeente De Fryske Marren Melding bodemsanering

26/11/2020Koninklijke onderscheidingen

26/11/2020Besluit werkgebieden UWV 2021

26/11/2020Regeling van de Minister van Financiën van 18 november 2020, (nr. 2020-0000226790), houdende regels voor de verstrekking van een eenmalige specifieke uitkering voor gemeentelijke hulp aan gedupeerde rechthebbenden op toeslagen (Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek)

25/11/2020Wijzigingsplan Sint Nicolaasga – Heide 14

25/11/2020Lemmer, Betelgeuze 2: verleende standplaatsvergunning verkortetoelichting (SV 20200025)

25/11/2020Scheen 90 te Joure: aanvraag vergunning uitbreiden van de achterzijde van de woning (OV 20200680)

25/11/2020Betelgeuze 2: verleende standplaatsvergunning (SV 20200025)

25/11/2020Marwei 65 te Delfstrahuizen: aanvraag vergunning verlengen van de kap en de bestaande dakpannen vervangen door riet (OV 20200671)

25/11/2020Tsjoele 8 te Scharsterbrug: aanvraag vergunning plaatsen van dakkapellen op de voorgevel (OV 20200666)

25/11/2020Tjongerpad 22 te Delfstrahuizen: aanvraag vergunning oprichten van een vrijstaande woning ter inzage (OV 20190265/4450577)

25/11/2020Fang 4 te Rottum: aanvraag vergunning vervangen en vergroten van de bestaande dakkapel (OV 20200587)

25/11/2020Murnserdyk 46 A te Mirns: aanvraag vergunning renoveren en verbouwen van het paviljoen en plaatsen van een seizoensgebonden koepel ter inzage (OV 20200335/5240133)

25/11/2020Jetze Veldstraweg 89 te Ouwster-Nijega: aanvraag vergunning vervangen van toiletgebouw (OV 20200682)

25/11/2020Ambachtswei 5 te Joure: aanvraag vergunning realiseren van een bedrijfspand (OV 20200679)

25/11/2020Heide 14 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning oprichten van een vrijstaande woning (OV 20200224)

25/11/2020Hoitebuorren 11 te Oudemirdum: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20200063)

25/11/2020Jetze Veldstraweg 89 te Ouwster-Nijega: aanvraag vergunning plaatsen van tijdelijke woonstudio’s (OV 20200681)

25/11/2020Boekebeamstrjitte 5 en 7 te Lemmer: aanvraag vergunning bouwen van een 2 onder 1 kap woning (OV 20200590)

25/11/2020Kadestrale aanduiding: LWR02/O/685: aanvraag vergunning bouwen van 3 recreatiewoningen (OV 20200669)

25/11/2020Veendijk te Bantega; verleende ontheffing voor het verbranden van rietsluik voor het seizoen 2020/2021 ( PR20200018 )

25/11/2020Kooisloot te Bantega; verleende ontheffing voor het verbranden van rietsluik voor het seizoen 2020/2021 ( PR20200016)

25/11/2020Stripedyk 2 a te Idskenhuizen: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20200064)

25/11/2020Natuurreservaat Lange Halen en Ringvaart te Bantega; verleende ontheffing voor het verbranden van rietsluik voor het seizoen 2020/2021 ( PR20200017 )

25/11/2020Slachtedyk 28 a te Joure: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20200062)

25/11/2020Wilhelminastraat 60 te Balk: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20200065)

25/11/2020Skûtsje 30 te Joure: verleende vergunning wijzigen van de voorgevel (OV 20200613/)

25/11/2020It Hôf 11 te Goingarijp: verleende vergunning verbouwen van de woning (OV 20200482/)

25/11/2020Wieldyk 9 te Mirns: verleende vergunning verbouwen/uitbreiden van de boerderij (OV 20200548/)

25/11/2020Jhr F J J v Eijsingastr 42 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning verbouwen en uitbreiden van de woning (OV 20200329/)

25/11/2020Ludgerusstraat 13 te Balk: verleende vergunning uitbreiden van de woning (OV 20200605/)

25/11/2020Jetze Veldstraweg 111 te Oldeouwer (Kadastrale aanduiding: LWR02/B/4670): verleende vergunning restaureren van de klokkenstoel (OV 20200463/)

25/11/2020De Volharding 3 te Balk: verleende vergunning voor het gewijzigd uitvoeren van de op 10 maart 2020 onder nummer OV 20200079 verleende omgevingsvergunn

25/11/2020Jetze Veldstraweg 81 te Ouwster Nijega (Kadastrale aanduiding: LWR02/B/4672): verleende vergunning restaureren van de klokkenstoel (OV 20200464/)

25/11/2020Midstraat 69 te Joure: verleende vergunning het vernieuwen van de verwarmingsinstallatie (OV 20200351/)

25/11/2020Kupersleantsje 5 te Terherne (Kadastrale aanduiding: THN00/A/3320): verleende vergunning verstevigen en veranderen van de buitenkade en realiseren van

25/11/2020Jhr F J J v Eijsingastr 42 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning verbouwen en uitbreiden van de woning (OV 20200329/)

25/11/2020Leeuwarderweg 2 te Snikzwaag (Kadastrale aanduiding: JRE00/E/361): verleende vergunning restaureren van de klokkenstoel (OV 20200465/)

25/11/2020Houtdyk 1 A te Harich: verleende vergunning realiseren van een milieuterrein (OV 20200231/)

25/11/2020It Reidlân 15 te Joure: verleende vergunning bouwen van een aanbouw (OV 20200648/5580777)

25/11/2020Houtdyk 1 A te Harich: verleende vergunning realiseren van een milieuterrein (OV 20200231/)

25/11/2020Binnendyk 14 te Rottum: verleende vergunning plaatsen van een tijdelijke woonunit en een aansluitende gastank (OV 20200620/)

25/11/2020De Stelle 25 te Joure: aanvraag vergunning realiseren van een kap op de garage en verbreden van de bestaande dakkapel (OV 20200683)

25/11/2020Wijzigingsplan Sint Nicolaasga – Heide 14

25/11/2020Murnserdyk 46 A te Mirns: aanvraag vergunning renoveren en verbouwen van het paviljoen en plaatsen van een seizoensgebonden koepel ter inzage (OV 20200335/5240133)

25/11/2020Tjongerpad 22 te Delfstrahuizen: aanvraag vergunning oprichten van een vrijstaande woning ter inzage (OV 20190265/4450577)

23/11/2020Agenda raadsvergadering

23/11/2020Agenda Petear

23/11/2020Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Fryslân houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân 18 november 2020)

23/11/2020Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Fryslân houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/ COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 18 november 2020)

Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.