Bekendmakingen week 50 (2020)

12-12-2020 LEMMER – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl.

11/12/2020Vastgesteld bestemmingsplan Partiële herziening Joure Kom, gemeente De Fryske Marren.

11/12/2020Vastgesteld bestemmingsplan Partiële herziening Joure Kom, gemeente De Fryske Marren.

11/12/2020Gemeente De Fryske Marren Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming

10/12/2020Besluit van het dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam Recreatieschap voor het Friese water en land De Marrekrite houdende regels omtrent mandateren, het verlenen van volmacht en het verstrekken van een machtiging (Bevoegdhedenstatuut Marrekrite 2020)

09/12/2020Verordening beslistermijn schulddienstverlening De Fryske Marren 2021

09/12/2020Wytlânspaed 4 te Bakhuizen: aanvraag vergunning vernieuwen van de bovenbouw van de loods (OV 20200701)

09/12/2020Boegen 2 te Oudemirdum: aanvraag vergunning wijzigen van de functie van dagbesteding naar kinderopvang (OV 20200713)

09/12/2020Boegen 2 te Oudemirdum: aanvraag vergunning brandveilig gebruik van de kinderdagopvang (OV 20200714)

09/12/2020Eigen Haard 3 te Balk: aanvraag vergunning uitbreiden van de entree en upgraden van gevels (OV 20200703)

09/12/2020Oudesluis 1 te Lemmer: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning verkortetoelichting (OV 20200588)

09/12/2020De Wilster te Joure: aanvraag vergunning realiseren van een twee-onder-een-kapwoning (OV 20200474)

09/12/2020Minne Jeltesstrjitte 8 te Balk: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning verkortetoelichting (OV 20200544)

09/12/2020Buorren 22 te Langweer: aanvraag vergunning vernieuwen van dak en goten en plaatsen van dakkapellen (OV 20200710)

09/12/2020Bloksleat 8 te Broek: aanvraag vergunning bouwen van kantoorruimte, herbouw horeca-opslag en plaatsen van 2 recreatievoorzieningen (OV 20200716)

09/12/2020Wredehof 1 te Rohel: aanvraag vergunning plaatsen van dakkapellen (OV 20200721)

09/12/2020Midstraat 76 te Joure: aanvraag vergunning vervangen van handelsreclame (OV 20200699)

09/12/2020Vlaak 5 te Lemmer: aanvraag vergunning realiseren van een bijgebouw aan een bestaande woning (OV 20200702)

09/12/2020Breezand 5 te Lemmer: aanvraag vergunning verbouwen van een woning (OV 20200623)

09/12/2020Langestreek 84 te Lemmer: aanvraag vergunning realiseren van een nieuwe garage (OV 20200707)

09/12/2020Midstraat 106 te Joure: aanvraag vergunning plaatsen van handeslreclame (OV 20200724)

09/12/2020Boarnsweachsterdyk 15 0001 te Boornzwaag: aanvraag vergunning plaatsen van dakkapellen en gevelbekleding (OV 20200708)

09/12/2020Kupersleantsje 26 te Terherne: aanvraag vergunning vernieuwen van het dak en aanbrengen van nieuwe kozijnen (OV 20200697)

09/12/2020Lyts Luchtenveld 16 te Joure: aanvraag vergunning verkortetoelichting (OV 20200719)

09/12/2020Nabij Brandemeer te Lemmer (Kadestrale aanduiding: OTZ00/H/20): aanvraag vergunning aanbrengen van gecertificeerde grond (OV 20200720)

09/12/2020Middenweg 120 te Bantega: aanvraag vergunning plaatsen van een tijdelijke zorgwoning (OV 20200700)

09/12/2020Tsjerkewei 28 te Elahuizen: aanvraag vergunning plaatsen van een stalen balkon (OV 20200715)

09/12/2020Prins Bernhardlaan 132 te Joure: aanvraag vergunning verkortetoelichting (OV 20200706)

09/12/2020Technykwei 12 te Joure: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20200072)

09/12/2020Anewiel 5 te Joure: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20200070)

09/12/2020Molenkap 3 te Sint Nicolaasga: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20200069)

09/12/2020Fjildwei 23 te Akmarijp: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20200073)

09/12/2020Westerein 23 te Harich: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20200071)

09/12/2020Wijzigingsplan Doniaga – Wielwei 19

09/12/2020Bosruiter 43 te Lemmer: verleende vergunning plaatsen van een opbouw op de garage (OV 20200664/)

09/12/2020Langestreek 20 te Lemmer: verleende vergunning wijzigen van de gevel waaronder 2 kozijnen boven in de voorgevel (OV 20200509/)

09/12/2020Hollewei 15 te Bakhuizen: verleende vergunning plaatsen van een kap op de garage (OV 20200611/)

09/12/2020Gladheidsbestrijdingsplan 2020-2021

09/12/2020Tjongerpad 22 te Delfstrahuizen: verleende vergunning plaatsen van een tijdelijke woning (OV 20200609/)

09/12/2020Hoitebuorren 2 te Oudemirdum: verleende vergunning plaatsen van een berging (OV 20200663/)

09/12/2020Doniapark 166 te Langweer: verleende vergunning plaatsen van een overkapping (OV 20200628/)

09/12/2020Markant 99 te Balk: verleende vergunning plaatsen van 2 dakkapellen (OV 20200614/)

09/12/2020Bokkewiel 1 te Joure: verleende vergunning realiseren van een loods (OV 20200406/)

09/12/2020Langestreek 84 te Lemmer: verleende vergunning realiseren van een nieuwe garage (OV 20200707/)

09/12/2020It Súd 34 te Broek (Kadestrale aanduiding: LWR02/L/1589): aanvraag vergunning bouwen van een vrijstaande woning (OV 20200696)

09/12/2020Wijzigingsplan Doniaga – Wielwei 19

09/12/2020Verkeersmaatregel provinciale weg N354

07/12/2020Agenda raadsvergadering

07/12/2020Agenda Petear

07/12/2020Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 november 2020, kenmerk 1786528-213384-PG, houdende een specifieke uitkering voor lokale preventieakkoorden en preventieaanpakken (Specifieke uitkering lokale preventieakkoorden en preventieaanpakken)

Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.