Bekendmakingen week 52/1 (2021/2022)

04-01-2022 LEMMER – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl.

31/12/2021Strjitwei 10 te Tjerkgaast: aanvraag voor het voortzetten voor onbepaalde tijd van de tijdelijke installatie voor de opwerking van Hummuszuren met behulp van Membraanfitratie (OV 20210401 / 6076903) ter inzage

31/12/2021Jacobus Boomsmastraat 64 te Sondel: aanvraag voor het realiseren van een uitbreiding aan de ligboxenstal en het plaatsen van een emissiearme vloer (OV 20210532 / 6227123).

31/12/2021Gaestdyk 51 te Tjerkgaast: verleende vergunning verbouwen van de woning en aangesloten schuur (OV 20210797/)

31/12/2021Sinnebuorren 28 te Joure: verleende vergunning wijzigen van de winkelruimte en de voor-pui (OV 20210652/)

31/12/2021nabij Haulstersingel te Ouwsterhaule (Kadastrale aanduiding: LWR02/B/3281): aanvraag vergunning aanleggen zonnepark (OV 20210850)

31/12/2021Sânsleatbrêge nabij kruising Terhernsterdyk teTerherne: verleende vergunning realiseren van tijdelijke (verkeers-)voorzieningen i.v.m. renovatie

31/12/2021Stinsenwei 18 te Harich: verleende vergunning kappen van een boom (OV 20210738/)

31/12/2021Bovenkruier 9, 9 0001 t/m 0005 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning realiseren van bedrijfsunits (OV 20210755)

31/12/2021Wielwei 3 te Doniaga: aanvraag vergunning slopen ven de bestaande boerderij en herbouwen van een jongveestalling (OV 20210867)

31/12/2021Gaasterweg 1 te Rotsterhaule: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210138)

31/12/2021Roggemole 32 te Lemmer (Kadastrale aanduiding: LMR01/D/3200): aanvraag vergunning bouwen van een magazijn/opslag (OV 20210862)

31/12/2021Bovenkruier 22 te Sint Nicolaasga (Kadastrale aanduiding: LWR02/A/0): aanvraag vergunning bouwen van een bedrijfsloods (OV 20210857)

31/12/2021Binnendyk 13 te Rottum: aanvraag vergunning verbouwen van de boerderij naar woonboederij (OV 20210744)

31/12/2021Welleweg 1 te Vegelinsoord: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210139)

31/12/2021Harichsterdyk 54 te Harich: aanvraag vergunning herbouwen van de schuur (OV 20210871)

31/12/2021Boarnsweachsterdyk 15 0001 te Boornzwaag: verleende vergunning verbouwen van de boerderij (OV 20210091/)

31/12/2021Kempenaerlaan 7 BY te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning verbouwen van de woning (OV 20210863)

31/12/2021Gaasterweg 1 te Rotsterhaule: aanvraag vergunning bouwen van een werktuigenberging (OV 20210816)

31/12/2021Bandsloot 7 te Bantega (Kadastrale aanduiding: OTZ00/M/505): aanvraag vergunning bouwen van 2 woningen en een bedrijfsgebouw (OV 20210546)

31/12/2021Koestraat 27 te Sloten: aanvraag vergunning plaatsen van valbeveiliging (OV 20210870)

31/12/2021Buren 19 te Oosterzee: aanvraag vergunning realiseren van enkele aanpassingen aan het exterieur en interieur. Isolerende maatregelen (OV 20210868)

31/12/2021Beleidsregels gemeentelijke belastingen 2022

31/12/2021Tussen Hooilanden 1 en 3 te Lemmer (Kadastrale aanduiding: LMR01/D/438): verleende vergunning nieuw bouwen van units (OV 20210202/)

31/12/2021Hollandiastraat 118 te Scharsterbrug: verleende vergunning uitbreiden van de bestaande wagenberging (OV 20210759/)

31/12/2021Binnendyk 83 te Rottum: aanvraag vergunning renoveren van de stal (OV 20210866)

31/12/2021Morseweg 9 te Joure: aanvraag vergunning plaatsen van gevelreclame (Betreft wijziging reeds verleende vergunning OV 20210287) (OV 20210869)

31/12/2021Hollandiastraat 1 te Scharsterbrug: verleende vergunning realiseren van een vrijstaande woning (OV 20210709/)

31/12/2021De Timpe 51A te Balk: aanvraag vergunning bouwen van een vrijstaande woning (OV 20210265)

31/12/2021Leeuwarderweg 1 te Joure: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210140)

31/12/2021Nije Kampen 3 te Vegelinsoord: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210137)

31/12/2021Schoolstraat 12 te Lemmer: aanvraag vergunning plaatsen van een overdekte winkelwagenopstelplaats (Melding brandveilig gebruik ) (OV 20210858)

31/12/2021Gaestdyk 23 te Tjerkgaast: verleende vergunning omschakelen van melkrundvee naar een (melk)schapenhouderij (OV 20210454/)

31/12/2021Omkromte 8 te Joure: verleende vergunning realiseren van een dakopbouw (OV 20210701/)

31/12/2021Roggemole 51 11 te Lemmer: aanvraag vergunning wijzigen van de eerder verleende vergunning m.b.t. bouwen van twee bedrijfshallen (OV 20210853)

31/12/2021Slotweg 17 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning plaatsen van een warmwater tank ivm wamterugwinning (OV 20210848)

31/12/2021Kerkstraat 33 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning wijzigen van de bestemming (OV 20210634)

29/12/2021Bekendmaking “ontwerp-beleidskader Programma Recreatie en Toerisme De Fryske Marren”

28/12/2021Gemeenteraadskiezingen De Fryske Marren 2022

Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.