Bekendmakingen week 6 (2022)

11-02-2022 LEMMER – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl.

11-02-2022 – Beleidsregels Krediethypotheek De Fryske Marren

11-02-2022 – Commissie van advies voor de bezwaarschriften: vergadering 16 februari 2022

09-02-2022 – It Súd 44 te Broek: aanvraag vergunning bouwen van een vrijstaande woning (OV 20220062)

09-02-2022 – Ossekamp te Lemmer (Kadastrale aanduiding: LMR01/D/456): aanvraag vergunning realiseren van een bedrijfspand met inpandige woning (OV 20220074)

09-02-2022 – Beleidsregels handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ De Fryske Marren

09-02-2022 – Gaestdyk 6 te Tjerkgaast: aanvraag vergunning dempen van de huidige sloot en het graven van een nieuwe sloot tussen kadastraal nummer 1223 en kadastra

09-02-2022 – Geert Knolweg 42 te Joure: verleende vergunning plaatsen van een dakkapel en veranderen van de kozijnen in de voorgevel (OV 20220009/)

09-02-2022 – Meerweg 1a Rohel: verleende vergunning voor de realisatie van een ondergeschikt horeca gedeelte bij een palingkwekerij (OV 20210063/Z.648022)

09-02-2022 – Schoolstraat 12 te Lemmer: verleende vergunning plaatsen van een overdekte winkelwagenopstelplaats (OV 20210858/)

09-02-2022 – De Finne 33 te Joure: verleende vergunning realiseren van een uitbouw aan de achterkant woning en het vergroten van de bestaande aanbouw aan de zijkan

09-02-2022 – Kupersfintsje 28 te Terherne: aanvraag vergunning veranderen van de gevel (OV 20220067)

09-02-2022 – Boerestreek 7 te Rotsterhaule: aanvraag vergunning dempen van een sloot en aanleggen van een poel (OV 20220069)

09-02-2022 – Oenemawei 34 te Terkaple: aanvraag vergunning tijdelijk opslaan van grond (OV 20220061)

09-02-2022 – Eigen Haard 43 te Balk: verleende vergunning bouwen van een opslagloods (OV 20210596/)

09-02-2022 – Hobbe van Baerdtstraat 17 te Joure: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20220066)

09-02-2022 – Bovenkruier 9, 9 0001 t/m 0005 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning realiseren van bedrijfsunits (OV 20210755/)

09-02-2022 – Ageommeleane 14 te Bakhuizen: aanvraag vergunning brandveilig gebruik uitbreiding en verbouw IKC (OV 20220068)

09-02-2022 – Koarte Ekers 3 te Joure: verleende vergunning uitbreiden van de ligboxenstal, de kapschuur en sleufsilo’s (OV 20210487/)

09-02-2022 – Beukenlaan 5 Oudemirdum: omgevingsvergunning voor het verhogen van de toegestane bouwhoogte tot 4,5m voor chalets op de bestaande camping (OV 20210218/Z.654196)

09-02-2022- Subsidieregeling Aanvullende activiteiten Voor- en vroegschoolse educatie Gemeente De Fryske Marren 2022

09-02-2022 – Lyklamawei 30 te Nijemirdum: aanvraag vergunning realiseren van een woonverdieping in de schuur van een voormalige boerderij. (OV 20220064)

09-02-2022 – Kortestreek 14 te Lemmer: verleende vergunning wijzigen van de gevels en intern verbouwen van de brasserie (OV 20210707/)

09-02-2022 – Slotweg 17 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning plaatsen van een warmwater tank ivm wamterugwinning (OV 20210848/)

09-02-2022 – Streek 4 te Sintjohannesga: aanvraag vergunning ondersteunen van de fundering en het renoveren van de muren met behoud van alle authentieke elementen

09-02-2022 – Gaestdyk 41 te Tjerkgaast: verleende vergunning realiseren van een mantelzorgunit in de achtertuin (OV 20220028/)

09-02-2022 – Langebaan 21 te Bakhuizen: aanvraag vergunning realiseren van een twee-onder-een-kapwoning (OV 20220075)

09-02-2022 – Nummering van de kandidatenlijsten gemeente De Fryske Marren